Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune. Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Samarbeidet mellom Arkitektbedriftene og Ambita ble opprettet som en følge av begge parters involvering i Fellestjenester BYGG. Ambita er involvert i prosjektet for å bidra til at de nye løsningene blir effektive og enkle å bruke for arkitekter, så de raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Digitale kart og automatisk nabovarsling er spennende stikkord for de nye løsningene.

All nødvendig offentlig informasjon på ett sted

Byggesøknader har krav om å inneholde informasjon fra flere ulike offentlige kilder. Ambitas løsninger gjør det oversiktlig og tidsbesparende ved at mye av informasjonen kan hentes inn digitalt på ett sted.

I det nye prosjektet utvikler Ambita webkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i arkitektenes kvalitetssystem MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 % av Arkitektbedriftenes medlemmer. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne.

Brukervennlige grensesnitt for kart og nabovarsling

Digitale kart og automatisert nabovarsling er sentrale elementer i byggeprosjekter. I de nye systemene blir dette gjort enklere tilgjengelig, i brukervennlige grensesnitt. Alt en arkitekt trenger av kartdata fra norske kommuner kan enkelt søkes opp og lastes ned.

Nabovarsling i forbindelse med byggeprosjekter gjøres mye raskere ved hjelp av Ambitas automatisk genererte nabolister. I webkomponentene kan arkitekten automatisk hente nabolister, som også kan utvides om man ønsker å varsle flere eiendomseiere enn det regelverket stiller krav til.

Eksempelbilde på hvordan webkomponenter vil se ut for brukeren av MAKS.

En annen spennende løsning som utvikles er å kunne sende ut nabovarsler til digitale postkasser.

- Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale, sier Le Brun.

Kvalitetssikring før innsendelse

De fleste arkitekter bruker i dag kvalitetssystemet til Arkitektbedriftene, MAKS, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon og nabovarsling. Det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

- Når man forholder seg til omfattende, kommunale regelverk og myndighetskrav (SAK10 og Tek10) er det ofte usikkerhet og feiltolkning knyttet til hva som behøves i en søknad. Ved bedre kontroll og veiledning av innsendte skjemaer og dokumentasjon blir feilmarginen redusert, forteller Helene Svelle, IT-ansvarlig i Arkitektbedriftene.

Spennende prosess videre

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene og Ambita har kunnskapen og engasjementet som behøves for å utvikle en god løsning. Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, og har mange gode ideer til hvordan Ambitas løsninger best kan komme arkitekter til nytte.

Satser på bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er et satsningsområde for Ambita fremover, som ønsker å bidra til digitalisering og automatisering av bransjen.

- Ambita har store ambisjoner for bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet med Arkitektbedriftene vil gi god innsikt i hvilke forbedringer og nye løsninger vi kan utvikle fremover for bygg og anlegg, avslutter Le Brun.

Helene Svelle i Arkitektbedriftene og Hege Le Brun i Ambita ser frem til et spennende samarbeid.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen