Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Samarbeider om utvikling av digitale byggesøknader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til prosjektet som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune. Bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Ambita er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Samarbeidet mellom Arkitektbedriftene og Ambita ble opprettet som en følge av begge parters involvering i Fellestjenester BYGG. Ambita er involvert i prosjektet for å bidra til at de nye løsningene blir effektive og enkle å bruke for arkitekter, så de raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Digitale kart og automatisk nabovarsling er spennende stikkord for de nye løsningene.

All nødvendig offentlig informasjon på ett sted

Byggesøknader har krav om å inneholde informasjon fra flere ulike offentlige kilder. Ambitas løsninger gjør det oversiktlig og tidsbesparende ved at mye av informasjonen kan hentes inn digitalt på ett sted.

I det nye prosjektet utvikler Ambita webkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i arkitektenes kvalitetssystem MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 % av Arkitektbedriftenes medlemmer. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne.

Brukervennlige grensesnitt for kart og nabovarsling

Digitale kart og automatisert nabovarsling er sentrale elementer i byggeprosjekter. I de nye systemene blir dette gjort enklere tilgjengelig, i brukervennlige grensesnitt. Alt en arkitekt trenger av kartdata fra norske kommuner kan enkelt søkes opp og lastes ned.

Nabovarsling i forbindelse med byggeprosjekter gjøres mye raskere ved hjelp av Ambitas automatisk genererte nabolister. I webkomponentene kan arkitekten automatisk hente nabolister, som også kan utvides om man ønsker å varsle flere eiendomseiere enn det regelverket stiller krav til.

Eksempelbilde på hvordan webkomponenter vil se ut for brukeren av MAKS.

En annen spennende løsning som utvikles er å kunne sende ut nabovarsler til digitale postkasser.

- Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale, sier Le Brun.

Kvalitetssikring før innsendelse

De fleste arkitekter bruker i dag kvalitetssystemet til Arkitektbedriftene, MAKS, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon og nabovarsling. Det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

- Når man forholder seg til omfattende, kommunale regelverk og myndighetskrav (SAK10 og Tek10) er det ofte usikkerhet og feiltolkning knyttet til hva som behøves i en søknad. Ved bedre kontroll og veiledning av innsendte skjemaer og dokumentasjon blir feilmarginen redusert, forteller Helene Svelle, IT-ansvarlig i Arkitektbedriftene.

Spennende prosess videre

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene og Ambita har kunnskapen og engasjementet som behøves for å utvikle en god løsning. Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, og har mange gode ideer til hvordan Ambitas løsninger best kan komme arkitekter til nytte.

Satser på bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er et satsningsområde for Ambita fremover, som ønsker å bidra til digitalisering og automatisering av bransjen.

- Ambita har store ambisjoner for bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet med Arkitektbedriftene vil gi god innsikt i hvilke forbedringer og nye løsninger vi kan utvikle fremover for bygg og anlegg, avslutter Le Brun.

Helene Svelle i Arkitektbedriftene og Hege Le Brun i Ambita ser frem til et spennende samarbeid.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen