Samlokalisering av Marine Klynge og Akvariet til Dokken

Samlokalisering av Marine Klynge og Akvariet til Dokken

Et prosjekt av Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property, presenteres på frokostseminar for DNB torsdag 09.03.2017. De marine aktørene i Bergen skal samle seg i det som er omtalt som Marin Klynge. Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har ferdigstilt Konseptvalgutredningen (KVU)«Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere akvariet og marin klynge beskrevet. Akvariet i Bergen ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI) og de deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg er kostbare, priset til flere hundre millioner. HI skal flytte inn i den nye marine klyngen, og nytt vannrenseanlegg må derfor bygges.

[factbox id="1"]

Samtidig har Akvariet i Bergen signalisert (aktualisert gjennom en Statsbygg rapport) at Akvariet kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med 3 valg: Stenge dørene for godt, ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder) eller flytte inn i nytt akvarium.

Bergens nye kraftsenter må legges til Dokken

KVU for Marin klynge har enda ikke konkludert på hvilken tomt som skal nyttes til den kommende samlokaliseringen. Selv om KVU-en synliggjør de positive aspektene av å også flytte Akvariet til Marin klynge, har dette ikke vært del av prosessen med tomtesøk.

- Vi tror en slik samlokalisering ville kunne skape et nytt kraftsenter i Bergen, en destinasjon av internasjonal målestokk.

- EGD og OBOS har ingen eierinteresser på Dokken, men øsnker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvarietpå Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika, for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen, sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property, og Jorunn Nerheimregiondirektør i OBOS.

- En drøm for Akvariet Bergen

Prosjektet «Visjon Dokken» viste for et år tilbake hvilke byutviklingsmuligheter som ligger i Bergen Havns arealer på Dokken. Visjonen omhandlet også hvordan man gradvis kan transformere Bergen Havn til bærekraftig by, gjennom ulike gjennomføringsmodeller og etappevis flytting av Bergen havn. Dette prosjektet viser hvordan Marin Klynge og Akvariet kan få plass på Dokken/Jekteviken. Her kan den nye Marine Klyngen koples mot en fremtidig Bybanelinje, en vil få kaiplass for forskningsskipene, og Akvariet vil kunne skape et miljø som også tar i bruk fjordområdene rundt seg.

Artikkelen forsetter under bildet.

[img id="1"]

- Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem, sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak prosjektleder for visjonen.

- Dette er en utrolig spennende skisse, og tanke om et signal byrom og en nærhet til Marin Klynge på denne måten, ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, Direktør for Akvariet i Bergen.

Unikt i internasjonal sammenheng

Prosjektet skaper et enestående byrom, med Akvariet og Marin Klynge/havets hus som vegger, samt Bybanen og havet som vegger i kortendene.

Artikkelen forsetter under bildet.

[img id="2"]

En slik oppbygging vil skape et miljø ingen har sett maken til, og prosjektet vil bli helt unikt i internasjonal sammenheng.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen