Samspill gir bedre kompetanseutnyttelse

Samspill gir bedre kompetanseutnyttelse

Kompetente leverandører bør i større grad enn i dag involveres tidlig. Deres kompetanse og erfaring kan utnyttes i arbeidet med å definere behov, krav og målsetninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Slik det er i dag går en glipp av vanvittig mye kompetanse, mener adm. dir. Ståle Rød i Skanska Norge.

Rød mener man i langt større grad må få til et tidlig samarbeid mellom byggherre (anbudsgiver), rådgiver og entreprenør (leverandør). Da vil prosjektet dra veksler på flere fagmiljøer.

– Ofte kjøres to tredeler av tidsløpet med bare to av partene. Vi må verdsette – og benytte – den samlede kompetansen som er til rådighet, slik at vi kan utføre prosjektet på en mest mulig samfunnsnyttig måte, sier Rød.

”Beskrevne totalentrepriser”

Rød sier at byggherren bør definere hvilke funksjoner som skal dekkes og hvilke rammebetingelser som gjelder. Han mener at de i alt for stor grad spesifiserer løsningene for detaljert.

– Når man kommer med ”beskrevne totalentrepriser” er man i utgangspunktet på feil kurs. Når totalentreprisen er detaljbeskrevet må formålet være å velte risikoen over på den utførende part, hevder Rød.

Om en leverandør er med å spesifisere kravene, så vil vel denne ha et fortrinn i anbudsprosessen?

– Ja, med den gamle modellen så. Jeg mener byggherren må gjøre opphandlingen mye tidligere. Man må se etter hvem som sitter med kompetansen som trengs, sier han.

Også byggherredirektør Synnøve Sandberg i Statsbygg mener at samspillmodellen har mye for seg.

– Jeg tror på å jobbe på tvers av verdikjeden. For teknisk krevende prosjekt er det bra å ha med entreprenøren tidlig. Samspillmodellen er mer personavhengig, det er viktig at byggherre og entreprenør kommer godt overens, at begge har god forståelse for hva samspillmodellen innebærer. Uansett er det viktig at samarbeidet fungerer kommersielt, sier Sandberg.

Detaljerte funksjonsbeskrivelser

Statsbygg bruker general-, total- og delentrepriser. De jobber også med å utvikle samspill som gjennomføringsstrategi.

– Vi har gjort noen erfaringer, og er klar over hvilke fallgruver en slike arbeidsform kan romme, sier Sandberg.

Statsbygg skal gjennomføre byggeprosjektet i forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås. Sandberg mener at samspillmodellen ikke ville fungert der.

– Campus Ås vil få spesialarealer som laboratorier, dyrehospital og akvarier. NMBU vil ha avanserte tekniske installasjoner, i tillegg kreves gode bygningstekniske løsninger. Brukeren har vært svært delaktig og endringer er blitt gjort underveis, sier hun.

– Her kjører vi byggherrestyrte delentrepriser, og det er helt nødvendig med detaljerte funksjonsbeskrivelser. Da er det også viktig at vi som byggherre har en organisasjon som kan håndtere et så komplekst prosjekt, sier hun.

Gamle vaner vonde å vende

Byggherren har sin organisasjon som er preget av historien, og den kompetansen de sitter på. Et problem med at viktig kompetanse kommer sent inn i prosessen er, i følge Rød, at oppdragsgiver har en tendens til å velge produkter og løsninger på grunn av pris og gamle vaner.

Oppdragsgiver vil vel gjerne bruke metoder og teknologi som er utprøvd?

– Jo, men skal man kun gjøre bruk av teknologi som man selv har testet? Om metodene og teknologien er tatt i bruk og fungerer slik den skal andre steder, hvorfor skal det ikke fungere her? Det er viktig å være bevisst på at man skal løse samfunnsoppgaver på en best mulig måte, sier Rød.

Hva må til for å endre prosessene?

– Dagens gjennomføringsmodeller er modne for revisjon. Mange utbyggerne sitter på store organisasjoner med tunge fagstaber. De er redde for å slippe sin posisjon, men med en svekket økonomi og et høyt kostnadsnivå vil det tvinges frem en fornyelse. Det generasjonsskiftet bransjen er inne i vil bidra til dette, sier Rød.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen