Satser på kreativitet og digital kompetanse

Satser på kreativitet og digital kompetanse

De er selvstendige og ressurssterke, men lar seg ikke lede på samme måte som tidligere generasjoner. Nå er «Generasjon Y» på vei opp og fram i arbeidslivet, det krever tilpasning og nytenking fra Europas byer. Hackathon og internasjonal nettverksbygging kan være noe av løsningen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med nettverket Gen-Y City! skal UrbAct-programmet utveksle kunnskap og erfaringer om hvordan man kan tiltrekke seg og holde på «Generasjon Y».

Internasjonale nettverk

UrbAct er et program i Interreg, EUs satsing for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Gen-Y City! er ett av tre norske prosjekter i UrbAct-programmer som støttes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDM).

[factbox id="1"]

– Her vektlegges læring og erfaringsdeling mellom byene, og vi håper at vi gjennom dette prosjektet kan få nyttig input i utvikling av byer for den kommende generasjon arbeidstakere, sier statssekretær Grete Ellingsen i KMD.

Kristiansand er norsk partner i Gen-Y City!, som blant annet skal koble sammen unge gründere, offentlig sektor og innbyggerne, samt knytte disse nettverkene opp mot andre byer i Europa.

– Kristiansand kommune har valgt å fokusere på fremtidens arbeidskraft, teknologi, ikt og digitale ferdigheter. Vår motivasjon er å sette i gang aktiviteter som gjør at vi i større grad kan utvikle arbeidsplasser og tiltrekke oss og beholde generasjon Y i byen, forteller norsk prosjektleder for Gen-Y City! Tina Abrahamsen i Kristiansand kommune.

– Gjennom internasjonale prosjektmøter får vi innspill til å se på utfordringene fra andre vinkler og kanskje finne nye måter å løse dem på, sier hun.

Datakyndig generasjon

Sammen med studentforeninger og Egde Consulting arrangerte Kristiansand kommune i februar Hack4Universitetsbyen, et hackathon der deltakerne i løpet av en begrenset tidsperiode skulle utvikle digitale løsninger basert på åpne data.

UrbAct-programmet tar sikte på at deltagerne i løpet av to år skal komme frem til handlingsplaner for å snu en negativ trend

– Hackathon handler om problemløsning. Med et slikt arrangement treffer vi målgruppen, som er dataingeniører og it-studenter, bedre enn om vi inviterer til en idédugnad, sier Abrahamsen.
Oppgaven studentene fikk var ”å gjøre Universitetsbyen enda bedre”, og det ble presentert kunnskapsdelings-app og sykkeldelings-app, men vinnerne ble ”Salt Mine Workers” med ”KRS-Event”. De hadde utviklet en app som knytter sammen folk basert på lokasjonsdata og preferanser. Data fra Visit Norway om steder og arrangementer vises på et kart i app-en.

– Det er også mulig for brukerne å legge inn egne arrangement i app-en. På denne måten kan enhver bruker få tilpasset sitt tilbud av aktiviteter basert på egne interesser, sier Robin Amir Rondestvedt Moudnib, kaptein på vinnerlaget.

Egde Consulting var med som teknisk support for studentene og bidro med premie til vinnerne.

[img id="2"]

– Vi har en visjon om sammen å utvikle Sørlandet til den mest attraktive regionen for digital verdiskapning, og Hack4Universitetsbyen var helt perfekt for oss å være med på. Konseptet må bare videreføres til flere tjenesteområder, sier Gisle Stavland i Egde Consulting.

Realfag i Wolverhampton

Wolverhampton har en lang historie basert på lokal jern- og stålindustri. I dag jobber byen hardt for å bidra til økonomisk nyskaping og regenerering, en nøkkelfaktor for å gi et bedret tilbud til Generasjon Y.

– Wolverhampton har et STEM-ambassadør-program som skal få flere elever interessert i STEM-fagene (science, technology, engineering and math). Jaguar- og Landroversentrene, som ligger like utenfor sentrum, har tatt initiativ til å inspirere unge og gi de praktisk innsikt i hvordan kunnskapene kan brukes i deres fabrikker, forteller Abrahamsen.

[factbox id="2"]

I Wolverhampton-området har det lokale utdannings- og næringslivssamarbeidet utpekt 157 STEM-ambassadører og stått for over 120 skole-events. Man håper at dette vil skape et fundament i lokalsamfunnet som gjør det attraktivt for utdannede talenter å bli værende i distriktet.

Gjennom Gen-Y City! fant man i Torun i Polen ut at flere populære tilbud som andre byer har ikke forekommer hos dem.

– Som Kristiansand har våre polske prosjektpartnerne utfordringer med mindre aktivitet vinterstid. Vår restaurantbransje har satt i gang et konsept som kalles «spis for 100», som har gjort at flere går ut og spiser. Det fører til økt aktivitet i sentrum utenom turistsesongen. Nå ønsker polakkene å utvikle et liknende konsept hos seg, sier Abrahamsen.

Gen-Y City! organisasjonen i Torun har også gjort forberedelser og funnet penger for realisering av et gratis Walking Tour tilbud. Tanken er at studenter fra det lokale universitetet skal gjennomføre tiltaket.

Internasjonal erfaringsutveksling

Samarbeid over landegrenser er viktig for at norske regioner skal styrke sin omstillingsevne, både innen privat og offentlig sektor. Slikt samarbeid gir økt tilgang på kompetanse og ressurser, som bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer.

[img id="1"]

– Gjennom planlegging skal kommuner og fylkeskommuner finne løsninger for å utvikle samfunnet i den retningen de ønsker, med strategier og tiltak som er tilpasset lokale forutsetninger. Planlegging blir således det viktigste verktøyet for våre folkevalgte organ, sier Ellingsen.

Gjennom UrbAct-programmet får deltagerne skolering i prosess- og involveringsmetodikk. Vi få et verktøy som gjør oss i stand til definere problemene grundig og å komme frem til mulige løsninger.

– UrbAct-programmet tar sikte på at deltagerne i løpet av to år skal komme frem til handlingsplaner for å snu en negativ trend. Men vi er litt utålmodige og vil gjerne sette i gang aktiviteter. Nå har vi testet konseptet med arrangementet Hack4Universitetsbyen. Og flere vil komme, sier Abrahamsen.

 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen