Schneider Electric vil nå sine bærekraftsmål allerede i 2017

Schneider Electric vil nå sine bærekraftsmål allerede i 2017

Den globale energispesialisten kutter i klimautslippene samtidig som de sikrer økt likelønn og styrker bærekraftig verdiskapning. Nye tall fra bærekraftsbarometeret viser at selskapet vil nå sine ambisiøse mål på en rekke viktige områder.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fornøyde med resultatene

Barometeret viser treårige mål for arbeidet for en bærekraftig utvikling innen selskapets tre pilarer: klima, verdiskapning og menneskelige ressurser.

– Det viser vår evne til å handle raskt og i tråd med løftene vi har gitt for en bærekraftig utvikling, forteller han og viser til selskapets ti løfter om bærekraft som ble annonsert like før klimatoppmøtet i Paris i 2015, forteller Gilles-Vermot Desroches, visepresident i Schneider Electric.

[factbox id="1"]

Med kvartalsvise oppdateringer gir barometeret løpende oversikt over Schneider Electrics tiltak og resultater i arbeidet for å bli et klimanøytralt og enda mer bærekraftig selskap.

Fjorårets siste kvartal viste positive tall på flere helt sentrale områder, som at klimautslippene er kuttet med 8,4 prosent. Dette er et godt stykke på veien mot målet om 10 prosent innen 2017. Utslippskuttene er et resultat av målrettet arbeid i alle deler av selskapet.

Et tiltak for bærekraftig verdiskapning er Schneider Electric sin ambisjon om at minst 75 prosent av selskapets produkter skal ha økomerket «Green Premium» i løpet av 2017. Disse produktene er i tråd med miljølover og -forskrifter, og har i tillegg, all miljøinformasjon lett tilgjengelig. Med en måloppnåelse på 67,1 prosent er en bærekraftig verdiskapning absolutt innenfor rekkevidde.

Menneskelige ressurser utgjør den tredje pilaren i Schneider Electrics bærekraftsbarometer. En del av dette er at selskapet har besluttet at minst 85 prosent av de ansatte skal jobbe i land som er omfattet av Schneider Electrics likelønnsplan. Ved utgangen av 2015 viste barometeret at status nå er 57 prosent. Selskapet mener likevel at målet om 85 prosent er fullt oppnåelig.

Et av verdens mest bærekraftige selskaper

Med oppdateringen av Planet & Society-barometeret fortsetter Schneider Electric sitt arbeid for å bli et nøytralt selskap på alle områder innen 15 år. Dette arbeidet har blant annet resultert i deres ti bærekraftsmål og topplassering i en prestisjetung kåring av verdens mest bærekraftige selskaper.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen