Schüco går offensivt ut med digitalisering

Schüco går offensivt ut med digitalisering

Industri 4.0 er et prosjekt drevet av en regjeringsstyrt forskningsunion i Tyskland, som har et ønske om å optimalisere hele verdikjeden ved hjelp av digitale hjelpemidler. Industriproduksjonen skal samkjøres med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det tekniske grunnlaget for dette er intelligente og digitale nettverksystemer. For byggebransjen betyr dette å knytte sammen alle prosesser fra design og planlegging av et byggeprosjekt via produksjon, montering, bruk og vedlikehold til gjenvinning av materialene ved rivning.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Digitaliseringen av industrien går kraftig framover. Schüco har lang erfaring med å støtte arkitekter, planleggere, fasadeentreprenører og håndverkere med digital support fra design til montering. Med den nyopprettede avdelingen Schüco Digital, den nye Schüco Virtual Construction Lab og Plan.One ccs GmbH, som ble stiftet 1. januar 2017, tar selskapet nå det neste steget på sitt digitale veikart.

Schüco Digital

Den nylig etablerte avdelingen Schüco Digital skal utvikle markedstilpassede digitale løsninger og produkter. Avdelingen er delt opp i tre kjernefunksjoner; digitale produkter, digital support og digital lab.

Under digitale produkter forenes temaene SchüCal og SchüCad med verdiøkende funksjoner og planleggingsmoduler. De digitale produktene som skapes her er i stadig utvikling og kobles nå opp mot de nye plattformer og oppgraderes med tjenester tilpasset målgruppen. Produktene er tilgjengelige på datamaskin, på verkstedsterminal i verkstedet og på smarttelefonen underveis i møter, på verkstedet eller på byggeplassen.

Skreddersydd for de individuelle behovene

Digital Support støtter Schücos partnere med individuell rådgivning om programvareløsninger og med opplæring i programvaren. Målet er å alltid nå en maksimal fleksibilitet både i digitale prosesser og i produksjonsprosesser hos deres partnere – skreddersydd for de individuelle behovene til hver enkelt partner. For å oppnå dette jobber Digital Support tett med den likeså nyetablerte Schüco Fabrication. Digitaliseringen vil i økende grad trenge inn i prosessene i produksjonen og føre til varig endring. I tillegg til den etablerte digitale overføringen av produksjonsdata til CNC-maskiner, påvirker nye prosjekt- og informasjonssystemer, som for eksempel Schüco verkstedsterminal, produksjonen til deres partnere. I framtiden vil maskinene utveksle informasjon med disse systemene og på denne måten optimere produksjonen. Kjernevirksomheten til Schüco Fabrication er utvikling og distribusjon av disse produksjonsløsningene ved siden av den individuelle rådgivningen rundt produksjon, verkstedsplanlegging og global support av maskiner.

[factbox id="1"]

Nøyaktig tilpasset det respektive byggeprosjektet

I Digital Lab utvikles og introduseres nye produkter og tjenester. Dette omfatter på den ene siden „Virtual Construction Lab“, som i framtiden vil komme i tillegg til dagens Schüco portefølje. På den andre siden omfatter det en opprettelse av nye åpne plattform-løsninger, som er skilt ut som bedriften PLAN.ONE ccs GmbH.

Schüco Virtual Construction Lab tilbyr tjenester rettet mot Schüco produsenter, for kompetent og profesjonell presentasjon i anbudsrunden. Målet er å kunne overbevise kunder og investorer med tilbudsdokumenter som er nøyaktig tilpasset det respektive byggeprosjektet. Produkt- og prosjektspesifikke krav beskrives klart og forståelig og forklarer fordelene med den foreslåtte løsningen. Porteføljen strekker seg fra 2D- og 3D-fremstillinger av høy kvalitet via animasjoner og simulasjoner av byggeprosessen til Rapid Prototyping, for å overbevise beslutningstakerne.

Å tenke nytt og større – Plan.One plattform

Digitalisering innebærer ikke bare å digitalisere tradisjonelle prosesser, men også å tenke videre rundt prosessene. Derfor har Schüco etablert Plan.One ccs GmbH – for å knytte alle deltakere i verdikjeden. Plan.One fungerer her som en åpen, leverandøruavhengig plattform, skreddersydd for alle aktører i byggebransjen. Ved å opprette enhetlige standarder for å klassifisere prosjekt- og produktdata, blir dagens BIM-standard ytterligere utvidet. Plan.One er i utgangspunktet delt inn i Plan.One architecture og Plan.One fabrication. Som et neste skritt vil Schüco med Plan.One operation gi brukerne av bygningene ekstra funksjoner.

 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen