Ser muligheten i Breeam

Ser muligheten i Breeam

Profilteam AS på Hamar, har som en av Norges toneangivende fasadeentreprenører gjennom en årrekke gjennomført mange store prosjekter. I senere tid gjelder det også bygg med Breeam-klassifisering.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ofte berøres fasadeentreprenøren kun av kravene til fravær av giftstoffer, anvisninger for vedlikehold eller behov for skaffe til veie EPD`er (environmental product declaration). Sistnevnte kan enkelt hentes ut i fullstendig (18 sider) eller komprimert (3 sider) utgave fra SchüCal, softwaren fasadeentreprenøren bruker i forbindelse med elementkalkulasjon.

[factbox id="1"]

Dette er en standardisert dokumentasjon av et produkt med hensyn til dets påvirkning på miljøet, og som gjør det mulig å sammenlikne ulike produkter direkte. Videre finnes sikkerhetsdatablader tilgjengelig for alle relevante produkter slik at Schüco-systemene kan dokumenteres komplett.

Profilteam har nylig avsluttet «Papirbredden III» i Drammen og er i disse dager i ferd med å sluttføre fasadearbeidene på OCCI (Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark), begge prosjekter med krav til et Breeam-nivå. De har vunnet fasade-kontrakten for «Sundtkvartalet» med Skanska som byggherre og utførende entreprenør. Målsettingen er å oppnå Breeam Excellent. Gjennomsnittlig U-verdi på fasadene er satt til 0,71W/m2K. For best mulig utnyttelse av dagslyset benyttes hovedsakelig glass uten solbeskyttelses-belegg i kombinasjon med utvendig screen. Dette er kriterier som enkelt løses med standard Schüco systemer.

Videre stilles krav til ISO 14001-sertifisering av ledd i forsyningskjeden, EPD-dokumentasjon av sentrale elementer i fasader og tak, og naturlig nok krav om å dokumentere fravær av farlige stoffer i systemløsninger og innfestingsmaterialer.

Tor Bergseng har, som medeier og prosjektleder i Profilteam, omfattende erfaring med håndtering av store prosjekter. Han påpeker at det er tidkrevende å sette seg inn i alle nødvendige aspekter knyttet til et økende omfang av dokumentasjonskrav i byggebransjen.

Nye bygg kan blant annet vise til betydelig lavere energiforbruk

- Intensjonen med miljøsertifisering er god, og nye bygg kan blant annet vise til betydelig lavere energiforbruk. Likevel er det viktig og nødvendig at involverte aktører høster erfaring gjennom konkrete prosjekter for å kunne komme fram til et grensesnitt for informasjon og dokumentasjon som gavner formålet, sier Bergseng.

Han ser også at nye krav innebærer en mulighet til å skaffe et fortrinn overfor konkurrenter som ikke innser betydningen av å utvikle rutiner tilpasset nye krav. Profilteam benytter prosjektene aktivt for å bygge opp sin interne Breeam-kompetanse.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen