Sertifisering av brannsikre produkter

Sertifisering av brannsikre produkter

Fremtidens Byggenæring har snakket med produktsjef Thomas Bengtsson i Woodsafe om viktigheten av å velge riktig leverandør når man skal gå til innkjøp av brannbeskyttet tre.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

-DET ER særdeles viktig å velge en leverandør av brannbeskyttet tre som er CE-sertifisert for både produksjon og produkt. Hvert treslag har ulike egenskaper som vil gi ulike utslag ved brannpåkjenning. Det er derfor man må sertifisere hvert treslag for seg. Dette er helt avgjørende for å oppnå rett brannklasse. En av våre største utfordringer i dag er å opplyse markedet om brannkrav og hvilke krav som faktisk stilles til dokumentasjon. Det er i dag et CE krav, og man er forpliktet til kun å kjøpe CE-sertifiserte materialer. Konsekvensene ved å velge feil produkt er så alvorlige at man vil helst ikke tenke på det, forteller Bengtsson.

Hva innebærer CE-sertifiseringen av brannbeskyttet tre?

- CE-sertifisering er et lovpålagt krav fra EU siden 1. juli 2013 og gjelder alle medlemsland, inkludert Norge. Kravene reguleres etter 305/2011 i tillegg til harmonisert produkstandard. For tre finnes det en produktstandard som innebærer et obligatorisk krav som må oppfylles av produsenter for å tilby et produkt på markedet. Lovkravet gjelder også entreprenører slik at de må forsikre seg om at produktene som brukes er CE-merket.

-CE-merking henviser til harmoniserende produktstander for massivt tre (EN14915) og trebaserte produkter, eksempelvis Kryssfinér (EN13986). Når et treprodukt faller inn under brannbeskyttelse stilles det også krav til ekstern uavhengig produksjonskontroll av akkreditert instans, også kalt Notified Body, eksempelvis SP, DBI og SINTEF. Et CE-sertifikat skal alltid henvise til CPR 305/2011 og aktuell produktstandard, eksempelvis EN13986. Det er viktig å skille mellom et «produktsertifikat» og et CE-sertifikat.

Hva er forskjellen på CE- sertifisert og ikke CE-sertifisert brannbeskyttet tre?

-CE-Sertifiserte treprodukter er som et førerkort hvor produktet, produksjonen og kvalitetssikringen er godkjent. Først da får du ditt førerkort. Branntestede produkter som ikke er sertifisert er som om du har fått tillatelse til prøvekjøring uten å ha kjørt opp. Det er en enorm forskjell på å ha en intensjon om å skaffe et førerkort og det å faktisk ha et.

Hvordan kan det bli enklere for å anskaffe brannbeskyttet tre?

-Bedre informasjon. Eksempelvis må de som har ansvaret for innkjøp forstå forskjellen mellom «en branntest» og et CE-sertifisert produkt. De må forstå betydningen av å benytte seg av CE-sertifiserte produkter, og at sertifiserte produksjonsanlegg inngår i fortløpende produksjonskontroll. Forskjellen ligger i at et «branntestet» produkt ikke har produksjonskontroll. Dette er den essensielle forskjellen.

-Gjennom sin offisielle partner i Norge, Woodify AS kan Woodsafe tilby et bredt spekter av brannimpregnerte
treprodukter (gran, furu, eik, ask, bjørk, poppel, lønn, ceder, asp, lerk og varmebehandlet tre). Treslag og utførelse kombinert med praktisk talt uendelig overflate- og perforeringsmuligheter, gjør oss særstilte i å kunne tilby det absolutt bredeste spekteret av brannimpregnert tre-produkter som er sertifiserte B-s1,d0. Gjennom kompetanse og erfaring med både trevirke og med brannimpregnert tre, bidrar vi til å sikre våre kunder riktig produkt i riktig kvalitet, og et sluttprodukt som tilfredsstiller brannkrav med riktig dokumenterbare egenskaper,
avslutter Bengtsson.

Til toppen