Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

En fersk undersøkelse blant Autodesk-brukere viser at kun 4 av 10 kan dokumentere kunnskap innen CAD- eller BIM-programvare. Samtidig øker krav til sertifisering hos både arbeidsgivere og oppdragsgivere.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nettbaserte undersøkelsen er utført av NTI CADcenter og omfatter over 250 respondenter, hvorav over 95 prosent trenger Autodesk-programvare for å utføre sine oppgaver. 9 av 10 mener de trenger kursing for å øke sin kompetanse på avansert programvare, og det er stor enighet om at å kunne vise til sertifiseringer vil være avgjørende i fremtiden.

- Ikke bare vil arbeidsgivere kreve at man er sertifisert bruker av CAD- og BIM-programvare, men over 6 av 10 tror også at det er viktig dokumentere ferdigheter for å stille sterkere i lønnsforhandlinger, sier Halvor Jensen. Han er administrerende direktør i NTI CADcenter.

En del bransjer står overfor tøffere tider i Norge, og mer enn 60 prosent tror det er avgjørende å kunne vise til sertifiseringer for å stå tryggere i jobben når virksomheten møter utfordringer.

Sertifiserte brukere øker konkurransekraften

Ikke minst er det viktig for virksomheters konkurransekraft å ha ansatte som er sertifiserte brukere av BIM- og CAD-programvare. Over 50 prosent av de spurte mener at byggherrer og andre oppdragsgivere vil stille krav til relevante sertifiseringer innen denne type programvare i sine anbudsforespørsler fremover.

- Virksomheter som mangler sertifiserte brukere risikerer dermed å bli utelukket fra viktige kontrakter før de en gang har levert anbud, dersom de ikke har sørget for at ansatte har riktige sertifiseringer. I ytterste konsekvens betyr dette at relevante sertifiseringer er nødvendig for å sikre ordretilgang og trygge arbeidsplasser, sier Jensen.

Rimelig forsikring

Det største hinderet for å delta på denne type kurs er tid og kostnad. 7 av 10 oppgir at de mangler tid, 6 av 10 sier at kostnader er en utfordring. Avstand til kurssted, reglementer i bedriften eller mangel på kurstilbydere er for de fleste ikke et problem.

- Å frigjøre tid og ressurser slik at ansatte kan bli sertifiserte CAD- og BIM-brukere er en liten investering for norske virksomheter, sett opp mot konsekvensene ved å mangle dokumentert kunnskap i bedriften, sier Jensen.

- Med tøffere tider og oppdragsgivere som stiller stadig større krav til dokumentert kompetanse kan det fort bli dyrt å spare penger til dette tiltaket. Ved å sørge for relevante sertifiseringer sikrer man også selskapets fremtid, fortsetter han.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av NTI CADcenter i mars 2016, og omfatter mer enn 250 respondenter fra bygg- og anleggsbransjen (71 prosent), olje, gass og fornybar energi (15 prosent) og annen landbasert industri (14 prosent).

Til toppen