Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

En fersk undersøkelse blant Autodesk-brukere viser at kun 4 av 10 kan dokumentere kunnskap innen CAD- eller BIM-programvare. Samtidig øker krav til sertifisering hos både arbeidsgivere og oppdragsgivere.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nettbaserte undersøkelsen er utført av NTI CADcenter og omfatter over 250 respondenter, hvorav over 95 prosent trenger Autodesk-programvare for å utføre sine oppgaver. 9 av 10 mener de trenger kursing for å øke sin kompetanse på avansert programvare, og det er stor enighet om at å kunne vise til sertifiseringer vil være avgjørende i fremtiden.

- Ikke bare vil arbeidsgivere kreve at man er sertifisert bruker av CAD- og BIM-programvare, men over 6 av 10 tror også at det er viktig dokumentere ferdigheter for å stille sterkere i lønnsforhandlinger, sier Halvor Jensen. Han er administrerende direktør i NTI CADcenter.

En del bransjer står overfor tøffere tider i Norge, og mer enn 60 prosent tror det er avgjørende å kunne vise til sertifiseringer for å stå tryggere i jobben når virksomheten møter utfordringer.

Sertifiserte brukere øker konkurransekraften

Ikke minst er det viktig for virksomheters konkurransekraft å ha ansatte som er sertifiserte brukere av BIM- og CAD-programvare. Over 50 prosent av de spurte mener at byggherrer og andre oppdragsgivere vil stille krav til relevante sertifiseringer innen denne type programvare i sine anbudsforespørsler fremover.

- Virksomheter som mangler sertifiserte brukere risikerer dermed å bli utelukket fra viktige kontrakter før de en gang har levert anbud, dersom de ikke har sørget for at ansatte har riktige sertifiseringer. I ytterste konsekvens betyr dette at relevante sertifiseringer er nødvendig for å sikre ordretilgang og trygge arbeidsplasser, sier Jensen.

Rimelig forsikring

Det største hinderet for å delta på denne type kurs er tid og kostnad. 7 av 10 oppgir at de mangler tid, 6 av 10 sier at kostnader er en utfordring. Avstand til kurssted, reglementer i bedriften eller mangel på kurstilbydere er for de fleste ikke et problem.

- Å frigjøre tid og ressurser slik at ansatte kan bli sertifiserte CAD- og BIM-brukere er en liten investering for norske virksomheter, sett opp mot konsekvensene ved å mangle dokumentert kunnskap i bedriften, sier Jensen.

- Med tøffere tider og oppdragsgivere som stiller stadig større krav til dokumentert kompetanse kan det fort bli dyrt å spare penger til dette tiltaket. Ved å sørge for relevante sertifiseringer sikrer man også selskapets fremtid, fortsetter han.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av NTI CADcenter i mars 2016, og omfatter mer enn 250 respondenter fra bygg- og anleggsbransjen (71 prosent), olje, gass og fornybar energi (15 prosent) og annen landbasert industri (14 prosent).

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen