Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

Sertifisering viktig i lønnsforhandlinger

En fersk undersøkelse blant Autodesk-brukere viser at kun 4 av 10 kan dokumentere kunnskap innen CAD- eller BIM-programvare. Samtidig øker krav til sertifisering hos både arbeidsgivere og oppdragsgivere.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den nettbaserte undersøkelsen er utført av NTI CADcenter og omfatter over 250 respondenter, hvorav over 95 prosent trenger Autodesk-programvare for å utføre sine oppgaver. 9 av 10 mener de trenger kursing for å øke sin kompetanse på avansert programvare, og det er stor enighet om at å kunne vise til sertifiseringer vil være avgjørende i fremtiden.

- Ikke bare vil arbeidsgivere kreve at man er sertifisert bruker av CAD- og BIM-programvare, men over 6 av 10 tror også at det er viktig dokumentere ferdigheter for å stille sterkere i lønnsforhandlinger, sier Halvor Jensen. Han er administrerende direktør i NTI CADcenter.

En del bransjer står overfor tøffere tider i Norge, og mer enn 60 prosent tror det er avgjørende å kunne vise til sertifiseringer for å stå tryggere i jobben når virksomheten møter utfordringer.

Sertifiserte brukere øker konkurransekraften

Ikke minst er det viktig for virksomheters konkurransekraft å ha ansatte som er sertifiserte brukere av BIM- og CAD-programvare. Over 50 prosent av de spurte mener at byggherrer og andre oppdragsgivere vil stille krav til relevante sertifiseringer innen denne type programvare i sine anbudsforespørsler fremover.

- Virksomheter som mangler sertifiserte brukere risikerer dermed å bli utelukket fra viktige kontrakter før de en gang har levert anbud, dersom de ikke har sørget for at ansatte har riktige sertifiseringer. I ytterste konsekvens betyr dette at relevante sertifiseringer er nødvendig for å sikre ordretilgang og trygge arbeidsplasser, sier Jensen.

Rimelig forsikring

Det største hinderet for å delta på denne type kurs er tid og kostnad. 7 av 10 oppgir at de mangler tid, 6 av 10 sier at kostnader er en utfordring. Avstand til kurssted, reglementer i bedriften eller mangel på kurstilbydere er for de fleste ikke et problem.

- Å frigjøre tid og ressurser slik at ansatte kan bli sertifiserte CAD- og BIM-brukere er en liten investering for norske virksomheter, sett opp mot konsekvensene ved å mangle dokumentert kunnskap i bedriften, sier Jensen.

- Med tøffere tider og oppdragsgivere som stiller stadig større krav til dokumentert kompetanse kan det fort bli dyrt å spare penger til dette tiltaket. Ved å sørge for relevante sertifiseringer sikrer man også selskapets fremtid, fortsetter han.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av NTI CADcenter i mars 2016, og omfatter mer enn 250 respondenter fra bygg- og anleggsbransjen (71 prosent), olje, gass og fornybar energi (15 prosent) og annen landbasert industri (14 prosent).

GULLHAMMEREN/15. oktober 2018

De ti nominerte til Gullhammeren 2018 er klare

Gullhammeren 2018 skal fremme personer, bedrifter og prosjekter som benytter seg av arbeidsprosesser som kan bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. De ti kandidatene har funnet nye måter å jobbe på eller jobber allerede på en måte som kan være «beste praksis» i din del av byggeprosessen. Les hele saken

Til toppen