Hans Kristian Ryttersveen og Anja Husa Halvorsen.
Hans Kristian Ryttersveen og Anja Husa Halvorsen. (Foto: Sweco)

Setter retningen for det grønne skiftet i Norden

Tre eksperter fra Sweco har fått i oppdrag å lede prosjektet «Attraktive nordiske byer», i regi av Nordisk ministerråd. Elleve konkurrenter ble slått på målstreken. Nå er kontrakten signert, og prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hva kjennetegner en attraktiv nordisk by?

– Det er et godt spørsmål, og det er det vi har fått i oppgave å kartlegge. Målet er å finne noen fellesnevnere, forteller Ryttersveen.

Oppdraget inngår som en del av Nordisk ministerråds satsningsområde: Norden i omstilling. I 2017 hadde Norge formannskapet i ministerrådet og lanserte prosjektet «Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle». Formålet er å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse. Oppdraget til Sweco strekker seg over to år og har en verdi på 1,9 MNOK.

Skal avdekke indikatorer for bærekraftig utvikling

Nå skal et team på tre eksperter fra Sweco utarbeide en strategi som skal gjøre nordiske byer og deres nærliggende områder mer attraktive.16 små og mellomstore byer er med i prosjektet. Hvordan begynner man på en slik oppgave?

– Det første vi skal gjøre er å utvikle indikatorer for bærekraftig utvikling i de ulike områdene. Vi må finne ut hva de legger i bærekraftbegrepet og kartlegge utviklingen de enkelte byene og regionene ser for seg, sier Ryttersveen.

Vi skal ikke bare smekke en anbefaling i bordet og be dem følge den. Vi skal utvikle en form for verktøykasse som de kan bruke.

- Hans Kristian Ryttersveen

Målet med oppdraget er å kartlegge, utvikle og anvende metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft. Prosjektet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Brukerinvolvering er avgjørende

For at strategien skal være gjennomførbar skal de først avdekke hva som finnes av datamateriale i byene. Det er også viktig for ekspertteamet å være i tett dialog med deltakerne.

– Tanken er at det skal være en bottom-up prosess. Det er ulike perspektiver på hva som kjennetegner bærekraftig utvikling, og byene velger selv sine egne fokusområder. I Sverige er integrering et stort spørsmål og på Island ser vi at miljøutfordringer knyttet til turisme i større grad gjør seg gjeldende. Andre byer legger vekt på det sosiale eller på næringslivsutvikling, forteller Ryttersveen.

Prosjektlederen understreker at medbestemmelse og brukerinvolvering er avgjørende for at dette skal bli en suksess.

– Vi skal ikke bare smekke en anbefaling i bordet og be dem følge den. Vi skal utvikle en form for verktøykasse som de kan bruke. Flere av byene har allerede strategier for bærekraftig utvikling. Det skal være håndterbart for alle og derfor er det viktig at vi har en god dialog fra start, sier han.

Former fremtidens byer og samfunn

I november presenteres indikatorene, og i 2019 skal ekspertteamet utvikle en felles nordisk strategi for bærekraftig utvikling.

Målet er å lage en modell for hvordan nordiske byer skal utvikle seg og vi håper arbeidet setter retningen for hvordan vi skal gå inn i det grønne skiftet.

- Hans Kristian Ryttersveen

Prosjektlederen legger vekt på at dette er en unik mulighet for Sweco.

– Målet er å lage en modell for hvordan nordiske byer skal utvikle seg og vi håper arbeidet setter retningen for hvordan vi skal gå inn i det grønne skiftet. Her posisjonerer vi oss på bærekraftig utvikling. Nå lever vi tanken om å forme fremtidens byer og samfunn, sier han.

– Drømmeteam

Hans Kristian Ryttersveen skal lede et team på tre eksperter, og han er svært fornøyd med valget av dem.

– Jeg har med Teresia Sibo fra Sweco Environment i Stockholm og Ulf Johansson fra Sweco Society i Stockholm, som er eksperter på miljø og regional utvikling. De har god kjennskap til slike prosesser, et helhetlig blikk og har vist at de kan mer enn å jobbe fra et skrivebord. Begge har imponerende CVer, det er virkelig et drømmeteam, forteller prosjektlederen.

Selv har han mye erfaring med prosessledelse og har tidligere ledet Swecos mulighetsstudie om en klimanøytral bydel i Lillehammer. I tillegg til Ryttersveen, Sibo og Johansson har det blitt etablert en referansegruppe bestående av Swecos fremste eksperter på bærekraftig byutvikling.

– Nå håper jeg vi får til et godt samarbeid med byene og at de får eierskap til det vi produserer. Dette skal bli mer enn bare et dokument.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen