SHA-veiledning for prosjekterende

SHA-veiledning for prosjekterende

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkes-utsatte bransjer. SHA-veiledningen er nå utarbeidet av de største rådgivningsfirmaene med et mål om å endre dette.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SHA-Veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene.

Veilederen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften. Den vil derfor være et viktig hjelpemiddel for koordineringen i utførelsesfasen.1717

Et bidrag fra RIF

– Målet er å gi råd og praktiske anvisninger til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter i henhold til byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere, sier Knut Aaneland fra Multiconsult ASA, leder i Ekspertgruppen.

Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen