SHA-veiledning for prosjekterende

SHA-veiledning for prosjekterende

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkes-utsatte bransjer. SHA-veiledningen er nå utarbeidet av de største rådgivningsfirmaene med et mål om å endre dette.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SHA-Veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene.

Veilederen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften. Den vil derfor være et viktig hjelpemiddel for koordineringen i utførelsesfasen.1717

Et bidrag fra RIF

– Målet er å gi råd og praktiske anvisninger til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter i henhold til byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere, sier Knut Aaneland fra Multiconsult ASA, leder i Ekspertgruppen.

Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen