SHA-veiledning for prosjekterende

SHA-veiledning for prosjekterende

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkes-utsatte bransjer. SHA-veiledningen er nå utarbeidet av de største rådgivningsfirmaene med et mål om å endre dette.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SHA-Veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene.

Veilederen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften. Den vil derfor være et viktig hjelpemiddel for koordineringen i utførelsesfasen.1717

Et bidrag fra RIF

– Målet er å gi råd og praktiske anvisninger til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter i henhold til byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere, sier Knut Aaneland fra Multiconsult ASA, leder i Ekspertgruppen.

Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen