Signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet

Signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet

Skanska har signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og blir totalentreprenør for byggingen av Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Skanska har vunnet kontrakten etter en konkurranse med forhandlinger. Det var fire entreprenører med i konkurransen, og Skanska ble vurdert å ha det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. De var nest lavest på pris, men ble vurdert best på kriteriene «kompetanse og erfaring» og «oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring».

Kontrakten skal gjennomføres etter en samspillmodell i to faser:

Fase 1 starter i august i år og vil pågå frem til januar/februar 2018. I denne fasen vil Skanska jobbe sammen med byggherren og byggherrens rådgivere i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle prosjektet og finne byggbare og kostnadseffektive løsninger. I løpet av denne fasen skal også alle dokumenter og grunnlag for byggekontrakt med omforent målpris utarbeides.

Fase 2 er avhengig av at fase 1 blir vellykket

Selve totalentreprisekontrakten er fase 2, og er en opsjon som både er avhengig av at fase 1 blir vellykket, samt at det foreligger en stortingsbeslutning om finansiering. Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise i samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok»-prinsippet, hvor byggherren har fullt innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på omforent målpris. En incentivordning vil sørge for at både byggherren og totalentreprenør har felles økonomiske interesser i å gjennomføre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig.

- Det å få lov til å bidra med det vi kan i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet, gjør oss både ydmyk og stolt. Vi ser frem til å gjennomføre dette viktige prosjektet for landet vårt sammen med Justis og beredskapsdepartementet, uttaler Ståle Rød.

Prosjektet er sikkerhetsgradert

Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune og vil samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene i Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli 25 000- 30 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Forutsatt at Stortinget bevilger midler for bygging er det lagt opp til byggestart våren 2018 med en forventet ferdigstillelse høsten 2020.

Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.

Til toppen