Signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet

Signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet

Skanska har signert kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og blir totalentreprenør for byggingen av Politiets Nasjonale Beredskapssenter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Skanska har vunnet kontrakten etter en konkurranse med forhandlinger. Det var fire entreprenører med i konkurransen, og Skanska ble vurdert å ha det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. De var nest lavest på pris, men ble vurdert best på kriteriene «kompetanse og erfaring» og «oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring».

Kontrakten skal gjennomføres etter en samspillmodell i to faser:

Fase 1 starter i august i år og vil pågå frem til januar/februar 2018. I denne fasen vil Skanska jobbe sammen med byggherren og byggherrens rådgivere i en integrert og samlokalisert organisasjon for å videreutvikle prosjektet og finne byggbare og kostnadseffektive løsninger. I løpet av denne fasen skal også alle dokumenter og grunnlag for byggekontrakt med omforent målpris utarbeides.

Fase 2 er avhengig av at fase 1 blir vellykket

Selve totalentreprisekontrakten er fase 2, og er en opsjon som både er avhengig av at fase 1 blir vellykket, samt at det foreligger en stortingsbeslutning om finansiering. Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise i samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok»-prinsippet, hvor byggherren har fullt innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på omforent målpris. En incentivordning vil sørge for at både byggherren og totalentreprenør har felles økonomiske interesser i å gjennomføre prosjektet så kostnadseffektivt som mulig.

- Det å få lov til å bidra med det vi kan i arbeidet med å sikre nasjonens sikkerhet, gjør oss både ydmyk og stolt. Vi ser frem til å gjennomføre dette viktige prosjektet for landet vårt sammen med Justis og beredskapsdepartementet, uttaler Ståle Rød.

Prosjektet er sikkerhetsgradert

Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune og vil samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene i Politiets Helikoptertjeneste, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli 25 000- 30 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer. Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Forutsatt at Stortinget bevilger midler for bygging er det lagt opp til byggestart våren 2018 med en forventet ferdigstillelse høsten 2020.

Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen