Signert kontrakt om Kjelle Helsepark

Signert kontrakt om Kjelle Helsepark

Betonmast skal bygge Kjelle helsepark i Tønsberg. Bygget vil blant annet romme en interkommunal legevakt for flere kommuner i regionen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er på omlag 150 MNOK ekskl. mva.

Bygget blir på totalt 10.800 m2 bta, og får tre etasjer med underliggende garasjekjeller, samt pent opparbeidede uteområder. Med vekt på arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter vil bygget fremstå tydelig og lett tilgjengelig ved trafikknutepunktet Kjellekrysset ved innkjøringen til Tønsberg by. Eiendommen ligger på tomta til Stamhuset Jarlsberg.

Det er satt av 2 786 m2 til den interkommunale legevakten, et samarbeidsprosjekt for seks nærliggende kommuner i regionen. Legevakten får også kommunale akutte døgnplasser. I tillegg er leieavtale med Apotek 1 på plass. Planen er å få på plass ulike helserelaterte virksomheter som kan utfylle hverandre og danne et komplett helsebygg.

Betonmast er stolte over å ha fått tillit til å bygge et så viktig helseprosjekt for en stor region med mange innbyggere. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i området, og hele regionen vil nå få en moderne og tidsriktig legevakt og helsebygg. Byggestart er satt til august, og med 15 måneders byggetid, vil prosjektet ferdigstilles senhøsten 2017.

Betonmast ser store muligheter i Buskerud og Vestfold. Realiseringen av dette prosjektet bekrefter at det er vilje til å bygge gode helsebygg i regionen. Betonmast ser frem til å bidra med vår spisskompetanse inn i dette prosjektet.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen