Signerte utviklingsavtale for nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs hospital
(Foto: NCC)

Signerte utviklingsavtale for nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs hospital

NCC og Ratio Arkitekter/Karlsson arkitekter har signert en utviklingsavtale med St. Olavs hospital HF rundt utviklingen og utbyggingen av et nytt rettspsykiatrisk sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kontrakten ble signert 4. juli 2018 av Are Strøm, NCC og Åge Lien, St. Olavs hospital.

Avtalen som er inngått er en utviklingsavtale som innebærer utvikling av design og en god løsning for prosjektet. Det er ikke inngått avtale for selve byggeprosjektet. Partene går nå inn i et utviklingsløp med mål om å komme frem til en totalentreprisekontrakt. Samlet kontraktssum beregnes til ca. 300 mill. kr, forutsatt godkjent behandling av St. Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF i september 2018, melder Sykehusbygg.

Prosjektet omfatter cirka 6400 kvadratmeter bygningsareal, samt store utearealer. Arbeidet med samspillsfasen starter høsten 2018. Ved godkjent behandling av St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge i september 2018 kan det nye sikkerhetsbygget beregnes å stå klart senest i desember 2021.

Sykehusbygg HF har prosjektledelsen på vegne av byggherren.

MILJØ/16. januar 2019

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet. Les hele saken

Til toppen