SINTEF og NTNU lanserer Klima 2050

SINTEF og NTNU lanserer Klima 2050

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Klima 2050 – "Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure" har store ambisjoner om å utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

I går var totalt 50 personer fra 18 forskjellige partnere fra næringslivet, det offentlige og forskningen samlet til livlig diskusjon på oppstartsmøtet.

– Vi er svært fornøyd med oppslutningen og engasjementet om SFI Klima 2050. Det er senterets ambisjon å involvere alle partnerne i senterets aktiviteter, det mener jeg vi la et godt grunnlag for i oppstartsmøtet, sier senterleder Berit Time.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI Klima 2050 har som hovedmål å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Nettsiden finner du her.

MILJØBYGG/19. februar 2018

Miljøambisiøst høyskolebygg i Bergen

Høgskulen på Vestlandet, nærregion Bergen er i dag på to lokasjoner. For å samle sin faglige og administrative aktivitet på Kronstad startet byggefasen for et nytt bygg i januar. Når det åpner i 2020 skal campus huse 9000 studenter og 900 ansatte. Les hele saken

Til toppen