Skaara Arkitekter effektiviserer med FlexiJet

Skaara Arkitekter effektiviserer med FlexiJet

Skaara Arkitekter AS har sett nytten av FlexiJet og funnet raskeste vei fra oppmåling til BIM-modell.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kontoret har vært ArchiCAD-brukere siden begynnelsen av 2007. I forbindelse med to nylige prosjekter har de hatt behov for å måle opp eksisterende byggfor videre prosjektering og resultatene med FlexiJet i form av tid og penger spart har vært svært positive.

Marco Schön fra Skaara Arkitekter AS forteller at de ser flere fordeler med å bruke FlexiJet:

- Å kutte ut et komplett steg med konvertering

Tidligere prosess hadde følgende trinn; først ble det laget et ArchiCAD skisseprosjekt for så å hente inn opplysninger om 2D-dwg. Deretter ble det eksisterende bygget tegnet opp og skissevegger ble forkastet. Til slutt ble det tegnet som forprosjekt.

[factbox id="1"]

Nå kan man tegne opp skisseprosjektet, åpne 3D-oppmålingen som ArchiCAD-fil og så overføre informasjon fra skissefil til oppmålingsfil og tegne videre.

Den fremtidige idealsituasjon vil være å kunne bestille oppmåling helt i begynnelsen og få 3D-oppmåling i Skaara sin malfil (lagoppsett osv.). Deretter tegne opp skisse/forprosjekt. Problemet her er at oppdragsgiver må betale før han ser resultatet.

- Minimere feil

Kontoret opplevde ved et tidligere prosjekt to alvorlige overføringsfeil som medførte økonomiske konsekvenser. Etasjehøydene ble feil og avstand mellom to bygg hvor de planla et trappehus sto nærmere mot hverandre enn oppmålt.

Konsekvensene av dette ble endringer av allerede ferdig produserte trapper. Gangbroen ble tykkere og mindre elegant. Spesialisolasjon (vakuumisolasjon) ble redningen med dekkeforkanter på 2 cm istedenfor 10 cm til bryting av kuldebro.

- Bedre og mer eksakt BIM-modell i tidlig fase

MedFlexiJet blir prosjekteringen enklere både internt (ARK) og med andre parter.Man slipper omprosjektering og kan tilpasse til faktiske mål med en gang. I tillegg blir BIM-modellen direkte brukbar, i motsetning til punktsky, 2D-dwg eller lignende. Det er bra at man kan fortsette med en oppmåling ved et senere tidspunkt så lenge noen nøkkelmarkeringer på veggene ikke blir fjernet.

Ser utfordringer med å gjøre oppmålingen selv

Skaara Arkitekter AS bestilte oppmåling med Andreas Nilsen fra Graphisoft Norge.

[factbox id="2"]

- Resultatene ble svært bra. Det ble bare noen små feil, noen elementer på feil etasje, noe var tegnet mer detaljert enn nødvendig og noe som skal rives ble tegnet, men ellers veldig bra kvalitet. Man burde ta en kort prat om malfil/oppsett og hva som er viktig med prosjektet, helst på tomten, før man setter i gang. Terrengoppmåling manglet dessverre der vi hadde vi ønsket oss flere punkter rundt bygget og tomtegrense, forteller Schön.

Han forteller videre at det kan være noen utfordringer om man skal gjøre oppmålingen selv. Systemet krever litt opplæring for å unngå fallgruver og få presisjon, men ellers veldig intuitivt å bruke. Store bygg krever ofte omsetting av maskinen, for eksempel langs en fasade på grunn av maksimal tillatt vinkel til å måle avstander til en overflate. I tillegg har den nåværende versjonen en "1-meter-høyde”-bug som han håper vil bli fikset snart.

Testprosjektet

Testprosjektet var et kontorbygg i 3 etasjer med en stor lagerhall i tilknytting. Kontordelen skal få en oppgradert etterisolert fasade og tak. Innvendig planlegges mindre vesentlige bygningsmessige endringer som oppgradert interiør, nye skillevegger og teknikk (EL, ventilasjon og varmekilde). Lagerhallen skal oppgraderes med varelager og sluse samt mulighet for nye porter.

Det andre testprosjektet er et tilbygg til en enebolig, der kontoret avventer om det blir nødvendig etter tilbakemeldinger fra RIB.

- Vi ser helt klart nytteverdien av FlexiJet på dette prosjektet. For små prosjekter kan det fort virke kostbart ift. tiltakshaverens planlagte budsjett, men i noen tilfeller fornuftig allikevel, avslutter Schön.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen