Skal du investere i et nytt tak?

Skal du investere i et nytt tak?

Begynner taket ditt å skrante? Har du oppdaget fukt i undertaket på loftet eller ved gjennomføringer eller renner det vann fra spekker i takrenner og nedløpsrør? Da er det på høy tid å investere i et nytt tak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Husets paraply

Taket er tildelt den tøffe oppgaven med å være husets paraply. Taket må tåle store påkjenninger (mye mer enn veggene), for det skal beskytte huset mot regn, vind og snø. Derfor må vi stille strenge krav til de ulike materialene, og de må være montert på en korrekt måte. Spesielt viktig er det at gjennomføringer ved skorstein, luftekanaler, takvinduer og annet er forskriftsmessig utført med godkjente materialer.

Når vi vedlikeholder huset eller hytta, er det lett å glemme taket – det vi gjerne omtaler som husets femte og viktigeste fasade. Årlig ettersyn er viktig – se egen blogg: Høstsjekk av taket .

Et tak har et omtrentlig levetid på 30 år. Selve tekkingen kan gjerne vare lenger, men undertak, papp, sløyfer og lekter trenger gjerne hyppigere utskifting. En liten lekkasje er nok til at sopp og råte kan utvikle seg.

[img id="1"]

Taket må passe til huset

Enten fortsetter man med samme type tekking, eller man ønsker å gi taket et nytt uttrykk ved å velge en annen farge eller et annet tekkingsmateriale (for eksempel å skifte fra stålplater eller shingel til teglstein). Det er viktig at den nye tekkingstypen harmonerer med huset, både visuelt og historisk. Taket skal kle huset.

Valg av tekkingsmateriale

Når du skal skifte tak, er det flere andre momenter som spiller inn – som pris, estetikk/stil, takvinkel om huset kan ha et lett eller tungt tak. De tunge takene (takstein av tegl eller betong) krever en konstruksjon som tåler vekten. De gir en bedre beskyttelse mot støyplager enn tynnere materialer. De lette tekkematerialene er takbelegg av asfalt, shingel og takplater av stål eller aluminium. Vi skiller dessuten mellom to prinsipper: luftet tekking (som heves opp fra undertaket på sløyfer og lekter, som takstein og taksteinplater) og ikke-luftet tekking (belegg og shingel som legges direkte på undertaket).

Tegltakstein

Tegl er brent leire. Det er den eldste tekkingen vi kjenner til. Slike takstein leveres i mange former, i flere farger og med glasert eller uglasert overflate. Teglstein er tung av vekt. Tak med stein må ha en takvinkel på minst 14 grader. Tegl koster mer per kvm enn de andre produktene.

Betongtakstein

Stein av betong er målnøyaktige, gjennomfargede (i mange farger) og forholdsvis rimelige. De leveres i mange varianter (enkeltkrum og dobbeltkrum) og tåler godt å bli tråkket på. Ru stein er sklisikker. Betongtak er nesten like varig som tegl (50 år eller mer). Betong er tungt (ca. 40–50 kilo per kvm).

[img id="2"]

Platetak av stål eller aluminium

Platene er tynne og sterke, men tåler ikke tråkk. De leveres i flere farger, former og lengder. De er ideelle for moderne funkishus, men også for mange typer eldre hus, og er svært vedlikeholdsvennlige. Aluminiumsplater ruster ikke, derfor er de mest brukt nær sjøen.

Taksteinplater er formet som rekker av takstein. De leveres i flere farger med ru eller glatt overflate. I motsetning til tidligere års produkter vil ikke dagens plater flasse. Som med tegl- og betongtakstein skal platene festes til sløyfer og lekter. Platene er lette av vekt, ca. 4–7 kg per kvm. De fleste har en noe kortere garantitid enn stein av tegl eller betong. Ulempen kan være at de gir fra seg en del lyd ved kraftig regnvær.

Andre tekkingsmaterialer

Shingel og belegg (takpapp) kan monteres rett på undertaket. Det er lett å utbedre slike tak ved å ny montere shingel eller papp oppå det gamle. Klassiske taktekkinger er torv, tre og skifer.

Takrenner, snøfangere, m.m.

Skal taket skiftes, lønner det seg å montere nye takrenner og nedløp i samme slengen. Tekkingsmaterialets overflate er også viktig å ta stilling til. Velger du plater eller stein med ru overflate, slipper du å montere snøfangere hvis takvinkelen er mindre enn 35 grader. Huseier er ansvarlig hvis det fare for at is og snø kan rase ned. I de fleste tilfeller er det dessuten pålagt med takstige og feiestige/feieplattform. En blank og glatt overflate gjør at skitt, mose og fremmedelementer ikke fester seg. En ru overflate på tak i nærheten av trær gir grobunn for mose, og krever vedlikehold.

Legge taket selv?

I dag er det ikke så mange som selv legger tak på huset sitt. Det er tung jobb hvis det brukes stein, og det er viktig med stillas og forsvarlig sikring hvis det er langt ned til bakken. Dessuten må man være nøye med detaljene og montere taket på korrekt måte. Blikkenslagerarbeid må uansett overlates til de profesjonelle.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen