Skal forske på varmtvann

Skal forske på varmtvann

I prosjektet VarmtVann2030 skal byggeiere og leverandører samarbeide med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I fremtidens lavutslippssamfunn blir det behov for effektive og smarte løsninger for varmtvann. Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i fremtiden.

Løsninger for ulike bygningstyper

Målet med prosjektet VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

– Vi i ENERGIX-programmet ser fram til full oppstart av dette spennende prosjektet. Vi håper det vil bidra til økt kunnskap om hvordan varmt tappevann virker inn på bygningers energikonsum, og at man i lys av ny kunnskap kommer opp med gode løsninger for hvordan energibruk knyttet til varmtvann kan reduseres, sier seniorrådgiver Eline Skard i Forskningsrådet.

– Vi ønsker SINTEF Byggforsk og konsortiedeltakerne lykke til – og oppfordrer alle deltakerne til å vise like stort engasjement i det videre prosjektarbeidet som det ble vist på oppstartsmøtet i dag.

Nødvendig med økt kunnskap

Oppvarming av tappevann i europeiske boligbygg utgjør rundt 13% av det totale energiforbruket i en husholdning. I godt isolerte bygninger reduseres det totale energibehovet. I slike bygninger går en økende andel av det totale varmebehovet til varmtvann – gjerne rundt 50%.

Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger og drifter varmesystemer. Økt kunnskap om bruk og systemløsninger er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring.

– Det er relativt lite kunnskap om det faktiske behovet for varmt tappevann i Norge, sier forsker Åse Lekang Sørensen i SINTEF Byggforsk. – Men allerede på oppstartsmøtet i dag fikk vi høre relevante erfaringer fra forskningsprosjekter i Belgia og Sverige, hvor de har gjort tappevannsmålinger gjennom flere år.

Vil gi nye muligheter i VVS-bransjen

Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger. Målinger vil bli gjort i leiligheter fra OBOS og Boligbygg, sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, og hoteller fra Olav Thon. Produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor er også partnere i prosjektet.

Prosjektet vil gi grunnlag for nye muligheter i VVS-bransjen og blant byggherrer, samt bedre grunnlaget for forvaltnings- og standardiseringsarbeid.

Prosjektet finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen