Skal forske på varmtvann

Skal forske på varmtvann

I prosjektet VarmtVann2030 skal byggeiere og leverandører samarbeide med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I fremtidens lavutslippssamfunn blir det behov for effektive og smarte løsninger for varmtvann. Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i fremtiden.

Løsninger for ulike bygningstyper

Målet med prosjektet VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

– Vi i ENERGIX-programmet ser fram til full oppstart av dette spennende prosjektet. Vi håper det vil bidra til økt kunnskap om hvordan varmt tappevann virker inn på bygningers energikonsum, og at man i lys av ny kunnskap kommer opp med gode løsninger for hvordan energibruk knyttet til varmtvann kan reduseres, sier seniorrådgiver Eline Skard i Forskningsrådet.

– Vi ønsker SINTEF Byggforsk og konsortiedeltakerne lykke til – og oppfordrer alle deltakerne til å vise like stort engasjement i det videre prosjektarbeidet som det ble vist på oppstartsmøtet i dag.

Nødvendig med økt kunnskap

Oppvarming av tappevann i europeiske boligbygg utgjør rundt 13% av det totale energiforbruket i en husholdning. I godt isolerte bygninger reduseres det totale energibehovet. I slike bygninger går en økende andel av det totale varmebehovet til varmtvann – gjerne rundt 50%.

Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger og drifter varmesystemer. Økt kunnskap om bruk og systemløsninger er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring.

– Det er relativt lite kunnskap om det faktiske behovet for varmt tappevann i Norge, sier forsker Åse Lekang Sørensen i SINTEF Byggforsk. – Men allerede på oppstartsmøtet i dag fikk vi høre relevante erfaringer fra forskningsprosjekter i Belgia og Sverige, hvor de har gjort tappevannsmålinger gjennom flere år.

Vil gi nye muligheter i VVS-bransjen

Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger. Målinger vil bli gjort i leiligheter fra OBOS og Boligbygg, sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, og hoteller fra Olav Thon. Produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor er også partnere i prosjektet.

Prosjektet vil gi grunnlag for nye muligheter i VVS-bransjen og blant byggherrer, samt bedre grunnlaget for forvaltnings- og standardiseringsarbeid.

Prosjektet finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen