Skal sikre mest skjøre nasjonalskatter

Skal sikre mest skjøre nasjonalskatter

Gjennom å dekke samtlige ingeniørfag for det nye Vikingtidsmuseet skal Hjellnes Consult bidra til å ta vare på noen av våre stolteste og mest skjøre nasjonalskatter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har tildelt Hjellens Consult kontrakt for rådgiverfag for det eksisterende Vikingskiphuset og inntil 9300 m2 nybygg. Hvor mye som skal bygges om og hvor mye som skal rehabiliteres i det fredete Vikingskiphuset, blir klart når Statsbygg velger løsningsforslag før sommeren. Tre arkitekter er nå i finalen på Plan- og designkonkurransen.

– Vi skal lede arkitekt og rådgivere i arbeidet med å finne de beste løsningene. Målet er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, sier Egil Sormbroen i Hjellnes Consult, som har ledet selskapets arbeid opp mot kontrakten, i en pressemelding.

Sikre samlingen

Visjonen for det nye senteret er å skape et globalt ledende senter for å formidle kunnskap om vikingtiden.

– Noe av det viktigste i dette oppdraget er å samarbeide med Saving Oseberg. Sammen skal vi sikre at samlingen ikke påføres skader under byggeperioden, og at den ikke skades under flytting til permanent posisjon i det nye anlegget, understreker administrerende direktør Geir Knudsen.

Han legger til at Saving Oseberg vil være den viktigste premissleverandøren for utformingen av byggeprosjektet.

– Vår rolle er å gjøre det mulig å realisere arkitektens intensjon med prosjektet basert på mål og visjon, i samspillet mellom Statsbygg som oppdragsgiver, konservatorer og øvrige brukere og antikvariske myndigheter, sier Oseberg.

Dette gleder vi oss til

Fra før har Hjellnes Consult solid erfaring med komplekse prosjekter for nye og verneverdige så vel som fredede bygg. Rådgiverne har også hatt nærkontakt med kulturhistoriske skatter før, blant annet under rehabilitering av tidligere Statens kunst- og håndverksskole. Da la skjøre gjenstander i nabobygget Kunstindustri-museet føringer for rådgivernes arbeid.

– Vi har har deltatt i mange tunge totalrehabiliteringer av verneverdige og fredede byggverk. Sammen med erfaringer fra komplekse nybyggprosjekter var nok dette utslagsgivende for at Statsbygg nå gir oss muligheten til å delta i dette spennende oppdraget, tror Sormbroen.

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen