Skal sikre mest skjøre nasjonalskatter

Skal sikre mest skjøre nasjonalskatter

Gjennom å dekke samtlige ingeniørfag for det nye Vikingtidsmuseet skal Hjellnes Consult bidra til å ta vare på noen av våre stolteste og mest skjøre nasjonalskatter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har tildelt Hjellens Consult kontrakt for rådgiverfag for det eksisterende Vikingskiphuset og inntil 9300 m2 nybygg. Hvor mye som skal bygges om og hvor mye som skal rehabiliteres i det fredete Vikingskiphuset, blir klart når Statsbygg velger løsningsforslag før sommeren. Tre arkitekter er nå i finalen på Plan- og designkonkurransen.

– Vi skal lede arkitekt og rådgivere i arbeidet med å finne de beste løsningene. Målet er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, sier Egil Sormbroen i Hjellnes Consult, som har ledet selskapets arbeid opp mot kontrakten, i en pressemelding.

Sikre samlingen

Visjonen for det nye senteret er å skape et globalt ledende senter for å formidle kunnskap om vikingtiden.

– Noe av det viktigste i dette oppdraget er å samarbeide med Saving Oseberg. Sammen skal vi sikre at samlingen ikke påføres skader under byggeperioden, og at den ikke skades under flytting til permanent posisjon i det nye anlegget, understreker administrerende direktør Geir Knudsen.

Han legger til at Saving Oseberg vil være den viktigste premissleverandøren for utformingen av byggeprosjektet.

– Vår rolle er å gjøre det mulig å realisere arkitektens intensjon med prosjektet basert på mål og visjon, i samspillet mellom Statsbygg som oppdragsgiver, konservatorer og øvrige brukere og antikvariske myndigheter, sier Oseberg.

Dette gleder vi oss til

Fra før har Hjellnes Consult solid erfaring med komplekse prosjekter for nye og verneverdige så vel som fredede bygg. Rådgiverne har også hatt nærkontakt med kulturhistoriske skatter før, blant annet under rehabilitering av tidligere Statens kunst- og håndverksskole. Da la skjøre gjenstander i nabobygget Kunstindustri-museet føringer for rådgivernes arbeid.

– Vi har har deltatt i mange tunge totalrehabiliteringer av verneverdige og fredede byggverk. Sammen med erfaringer fra komplekse nybyggprosjekter var nok dette utslagsgivende for at Statsbygg nå gir oss muligheten til å delta i dette spennende oppdraget, tror Sormbroen.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen