Skanska bygger helsehus i Tromsø

Skanska bygger helsehus i Tromsø

Skanska Husfabrikken har signert kontrakt med Tromsø kommune om bygging av nytt helsehus i Tromsø. Kontrakten har en verdi på 130 millioner kroner og gjennomføres i totalentreprise.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Helsehuset skal bygges som passivhus og er på totalt 5600 m2. Bygget blir på tre etasjer og vil romme 60 sengeplasser med tilhørende personalfasiliteter. Det nye helsehuset bygges i tilknytning til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og vil bidra til å løse utfordringen kommunen har hatt knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN.

Som følge av den spesielle byggeteknikken vil prosjektet ha en byggetid på litt over ett år. Byggestart er mai 2016 og prosjektet skal være ferdigstilt allerede i juli 2017. Helsehuset blir bygget i moduler i fabrikken til Skanska på Steinkjer, fraktes deretter med båt til Tromsø og monteres på tomten.

- Vårt byggesystem gir redusert byggetid, lavere byggekostnader og økt kvalitet. Denne kontrakten er enda et bevis på at byggesystemet, med en stor grad av prefabrikasjon i fabrikk, kan være med å løse viktige samfunnsutfordringen på en rask og kostnadseffektiv måte, sier Terje Mjøen, adm. direktør i Skanska Husfabrikken.

Til toppen