Prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development.
Prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Skanska satser WELL på sitt Parallell-bygg

Det dukker stadig opp nye standarder for bygg. En positiv utvikling vil mange si, og ikke minst en utvikling som krever stadig mer dokumentasjon. Det som for et 30-talls år siden startet med ISO 9000 og ISO 14000 får stadig nye tilskudd på stammen. BREEAM er allerede etablert, og nå kommer WELL. Skanska er tidlig ute og skal WELL-sertifisere sitt nye kontorprosjekt på Løren i Oslo, Parallell.

 • Well
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

–Hva vil i grunnen dette bety for bygg i fremtiden?

–For det første vil jeg si at det virkelig er spennende å arbeide med dette. Jeg er glad for å jobbe i et selskap som velger å være så i front når det gjelder helse og trivsel for de som skal bruke bygget, for det er nettopp det dette handler om, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development.

– På Parallell har vi fra oppstarten av prosjektet vært opptatt av blant annet dagslys og det var derfor naturlig for oss å se nærmere på WELL. I pre-analysen som vi utførte før vi igangsatte arbeidet med sertifiseringen fikk vi god bekreftelse på at vårt fokus på eksempelvis dagslys har dokumentert gode effekter på arbeidstakerne i bygget.

– Når det så gjelder selve sertifiseringen, gjenstår det en del arbeid i forhold til dette. Om vi sammenligner med andre sertifiseringer, der vi forholder oss til en norskspråklig, oversatt standard, så må vi i denne sammenhengen forholde oss til den engelskspråklige versjonen.

Begynnelse

–Det høres ikke ut som om du tenker at dette skal bli noe problem?

–Nei, det gjør jeg avgjort ikke. Da vi først begynte arbeidet med BREEAM hadde vi noen av de samme utfordringene, men med gode kollegaer og dyktige interne rådgivere, løste vi det fint.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Dessuten forventer vi at WELL som en ny sertifisering for oss vil verifisere en del av arbeidet vi allerede gjør, mens vi må strekke oss på andre områder.

– Hva handler i grunnen standarden om?

– Skal vi si det litt kort, så er det alt dette som gjør oss WELL, altså som bidrar til at vi har det bra. I standarden er dette delt opp i syv ulike kriterier, blant annet vann, luft og lys. I tillegg kommer ernæring, aktivitet, velvære og psykisk helse. Det er tankegangen om at kropp og sinn hører sammen, og er gjensidig avhengig av hverandre, forteller hun. En global undersøkelse viser at kun 37% av ansatte mener at de presterer optimalt på jobb. Vi bruker 90 % av tiden vår innendørs, så det er klart at vi påvirkes av de miljøene vi er i. For leietakerne går 1% av «bedriftsregnskapet» til energikostnader, 9 % til leiekostnader og 90% til personalkostnader. Da sier det seg selv hva det er viktig å fokusere på.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Når skal dere være ferdige?

– Bygget skal stå ferdig i 2020, så litt tid har vi jo på oss. Hele poenget med WELL-standarden slik jeg ser det, er at vi skal løfte blikket litt fra det ekstreme fokuset vi til nå har vært vant til å ha på selve bygningskroppen, og fokusere mer på de som skal bruke byggene. Siden Skanska er både byggherre, rådgivende og entreprenør på dette bygget, får vi anledning til å gå i dybden på akkurat dette. Så er det jo vårt håp at den kompetansen vi tilegner oss nå, også vil kunne veie positivt i fremtidige prosjekter.

Tester og trivsel

– Men for å bli sertifisert, så er det en del målinger som skal utføres?

– Ja, det er riktig. En rekke målinger av ferdig bygg vil ligge til grunn for en eventuell fremtidig WELL-sertifisering, sier hun.

– Parallell vil bli godt synlig i landskapet, både på grunn av sin høyde, sitt utseende og dessuten skal det altså bli et bygg der det er godt å være – et bygg der folk kommer på jobben fordi de virkelig har lyst til å være der, sier hun videre.

Dette er en sertifisering som er helt i tråd med Skanskas verdigrunnlag, og særlig «Care for life – Vis ansvarlighet».

- Karin Lund

Kristin Holthe er avdelingssjef for Klima, energi og bygningsfysikk i Skanska, deres interne energi- og miljørådgivere på prosjektet. Også hun er entusiastisk i forhold til mulighetene som ligger i en WELL-sertifisering.

– Ved å bruke en WELL-sertifisering signaliserer man til omverdenen at man er opptatt av å sette mennesker i første rekke. Et interessant trekk ved selve sertifiseringen er for øvrig at den er fleksibel, og er beregnet å kunne være forskjellige for alle lokalsamfunn og alle byggtyper. WELL er rett og slett et rammeverk for å forbedre helse og velvære for alle som besøker, arbeider eller opplever de bygningene som er bygget i henhold til denne standarden, forteller hun.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Dette er en sertifisering som er helt i tråd med Skanskas verdigrunnlag, og særlig «Care for life – Vis ansvarlighet», slår hun fast.

– Skanska skal være en pådriver for grønne løsninger og prioritere helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. Parallell har både en ambisjon om å oppnå BREEAM-NOR Excellent og oppnå en Well sertifisering. Vi får nok en liten overlapp mellom de to sertifiseringsordningene, men det er jo bare positivt legger hun til. Videre vil man ved å legge til en Well sertifisering gå lenger enn BREEAM-NOR knyttet til helse og innemiljø, og dokumentere ytterligere kvaliteter.

– Hvordan føles det å være en pioneer på dette området?

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Det er kort og godt kjempespennende å være med på, både faglig for oss som rådgivere, men også å gjøre seg disse første erfaringene som et samlet Skanska. Som sagt synes jeg det passer helt glimrende inn i Skanska sine verdier. Jeg har også tro på at denne kompetansen vil gi Skanska et konkurransefortrinn videre.

–Vil dette bety et stort sprang for Skanska?

– Det er klart at når man nå går inn i et område som ingen har gjort før her i landet – i alle fall ikke såvidt vi har kunnet avgjøre, så er vi både spente og forventningsfulle. Det bør man da også være i et slikt tilfelle. Men Skanska har med seg mye erfaring med sertifisering av bygg gjennom erfaringen med BREEAM-NOR, både hos byggherre, entreprenør og rådgiver, og jeg har god tro på at vi også skal klare å løse eventuelle utfordringer med Well.

Ved å bruke en WELL-sertifisering signaliserer man til omverdenen at man er opptatt av å sette mennesker i første rekke.

- Kristin Holthe

– Så du har hvilepuls foran oppgavene som venter?

– Vel, man skal alltid være litt spent, skal man ikke? Men spenningen handler mest om hvor fantastisk morsomt og interessant jeg tror det kommer til å bli for alle oss som kommer til å være engasjert i dette prosjektet, avslutter hun.

WELL-standarden

Dette er en standard som etter manges mening kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker bygninger. Her snakker man en helhet som i sum vil kunne påvirke din mentale og fysiske trivsel og helse, og hvordan design, måten huset samhandler med sine brukere på og hvordan vi bor, leker eller arbeider. Dette er tenkt å være en fleksibel byggestandard som dekker i alt 7 hovedkonsepter for bygging, men som kan omfatte hundrevis av funksjoner, og der hele grunnkonseptet er at man skal kunne bidra til at folk får bedre helse av å bruk et slikt bygg eller område.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Selve bygge-standarden er et ytelsesbasert system for å måle, sertifisere og overvåke det menneskeskapte miljøet, som påvirker folks helse og velvære gjennom luft, vann, ernæring, lys, fitness, komfort og mental helse.

Hvordan kommer man så i gang?

For å komme i gang med WELL Building Standard ™ (WELL) sertifisering, last ned guidet sertifiseringsveiledning og veiledning for ytelses-sertifisering. Disse ressursene er utformet for å veilede deg gjennom hvert trinn i sertifiserings- og ytelsesbekreftelsesprosessen, slik at du vet hva du kan forvente når du begynner «reisen».

WELL sertifiseringsveiledning

Vennligst last ned WELL-sertifiseringsveiledningen for en oversikt over WELL-sertifiseringsprosessen. Lær trinnene og få tilgang til ressursene der du må registrere prosjektet ditt, fullføre ytelses-sertifisering og drive bevissthet om ditt WELL Sertifiserings-prosjekt. Sertifiseringsveiledningen inneholder detaljert informasjon om følgende emner:

 • Registrering
 • Dokumentasjonskrav
 • Ytelses-sertifisering
 • WELL Report
 • Pris og fortsatt engasjement
 • Innovasjoner og Alternative Adherence Paths
 • Curative Actions and Appeals
 • Presertifisering
 • Resertifisering
 • Bruk av prosjektinformasjon

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen