Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk.
Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk. (Bilde: Arc Uno arkitekter)

Slemdal skole skal fornyes for 300 millioner

Undervisningsbygg og Backe entreprenør har inngått avtale om nytt skolebygg på Slemdal skole i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arne Landmark i entreprenør Backe sier de er svært fornøyd med å lande kontrakten om Slemdal skole.

- Vi i Backe har satt oss et mål om alltid å ha et prosjekt for Undervisningsbygg. Det er en stor kunde som er fremtidsrettet og har høye krav og det gjør at vi må skjerpe oss, sier han.

Prosjektleder i Undervisningsbygg Trond Sommerdal sier prosjektet skal starte våren 2018 og at byggetiden er to år.

Fra tre til fire paralleller

Fakta:

Areal på skolen: 10.337 kvadratmeter

Elevtall: 728 elever i den nye skolen.

Miljømål:

Energikrav til nybygget er passivhus

Energikrav til hovedbygget er energiklasse B.

Nybygget får solceller på tak. 

I dag består Slemdal skole består av tre bygg. Gamleskolen fra 1900, hovedbygget fra 1940 og småskolebygget fra 1984. Det er småskolebygget som nå skal rives for å gi plass til et nytt bygg.

Skolen utvides dermed fra en 3-parrallell til en 4-parallell barneskole. Gamleskolen fra 1900 skal rehabiliteres. I tillegg skal hovedbygget rehabiliteres, bygges på og utvides med en etasje.

Fasadene og innvendige trapperom i hovedbygget og gamleskolebygget er vernet. Det skal bygges ett nytt bygg Nord som skal inneholde spesialrom og gymsal. Prosjektleder fra Backe er Bjørn Vesteng.

Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen