Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk.
Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk. (Bilde: Arc Uno arkitekter)

Slemdal skole skal fornyes for 300 millioner

Undervisningsbygg og Backe entreprenør har inngått avtale om nytt skolebygg på Slemdal skole i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arne Landmark i entreprenør Backe sier de er svært fornøyd med å lande kontrakten om Slemdal skole.

- Vi i Backe har satt oss et mål om alltid å ha et prosjekt for Undervisningsbygg. Det er en stor kunde som er fremtidsrettet og har høye krav og det gjør at vi må skjerpe oss, sier han.

Prosjektleder i Undervisningsbygg Trond Sommerdal sier prosjektet skal starte våren 2018 og at byggetiden er to år.

Fra tre til fire paralleller

Fakta:

Areal på skolen: 10.337 kvadratmeter

Elevtall: 728 elever i den nye skolen.

Miljømål:

Energikrav til nybygget er passivhus

Energikrav til hovedbygget er energiklasse B.

Nybygget får solceller på tak. 

I dag består Slemdal skole består av tre bygg. Gamleskolen fra 1900, hovedbygget fra 1940 og småskolebygget fra 1984. Det er småskolebygget som nå skal rives for å gi plass til et nytt bygg.

Skolen utvides dermed fra en 3-parrallell til en 4-parallell barneskole. Gamleskolen fra 1900 skal rehabiliteres. I tillegg skal hovedbygget rehabiliteres, bygges på og utvides med en etasje.

Fasadene og innvendige trapperom i hovedbygget og gamleskolebygget er vernet. Det skal bygges ett nytt bygg Nord som skal inneholde spesialrom og gymsal. Prosjektleder fra Backe er Bjørn Vesteng.

Slemdal skole vil bli et flott og moderne skoleanlegg med høye kvalitetskrav som oppfyller dagens standard med tanke på miljø og energibruk.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen