Vemork kraftstasjon på Rjukan er eksempel på en bygning med høy kulturminneverdi som krever håndverksmessig ekspertise når den skal rehabiliteres.
Vemork kraftstasjon på Rjukan er eksempel på en bygning med høy kulturminneverdi som krever håndverksmessig ekspertise når den skal rehabiliteres. (Foto: Multiconsult)

Slik gjennomfører du tiltak i eksisterende bygninger

Byggforskserien viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En nyrevidert anvisning i Byggforskserien tar utgangspunkt i at det foreligger et forslag om fornyelse, rehabilitering, ombygging eller restaurering av en bygning, og beskriver forutsetninger og ulike faser i prosjektet.

Anvisningen beskriver rammebetingelser, organisering og planlegging, forundersøkelser, skisse- og forprosjekt, kontrahering, utførelse, forvaltning, drift og vedlikehold.

Når de fysiske rammene er gitt

I en eksisterende bygning er de fysiske rammene for tiltaket gitt. Derfor må man kartlegge teknisk tilstand, bygningshistorie og eventuell vernestatus før prosjektering av tiltaket. Viktige huskeregler er:

  • Kartlegg forutsetningene.
  • Kontakt kulturminneforvaltningen tidlig (skisseprosjekt), vær godt forberedt og ha konkrete forslag.
  • Sørg for god og sammenhengende kompetanse gjennom hele prosjektet.
  • Sørg for rask håndtering av endringer i byggefasen.

– Anvisningen legger hovedvekt på tiltak der kulturminneverdi skal ivaretas, men framgangsmåten som beskrives, kan brukes i alle større tiltak i eksisterende bygninger, sier fagredaktør i Byggforskserien, Stine Helene Bakken.

Anvisningen kan fungere som veileder for byggherrer og prosjekterende i denne typen tiltak.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen