Vemork kraftstasjon på Rjukan er eksempel på en bygning med høy kulturminneverdi som krever håndverksmessig ekspertise når den skal rehabiliteres.
Vemork kraftstasjon på Rjukan er eksempel på en bygning med høy kulturminneverdi som krever håndverksmessig ekspertise når den skal rehabiliteres. (Foto: Multiconsult)

Slik gjennomfører du tiltak i eksisterende bygninger

Byggforskserien viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En nyrevidert anvisning i Byggforskserien tar utgangspunkt i at det foreligger et forslag om fornyelse, rehabilitering, ombygging eller restaurering av en bygning, og beskriver forutsetninger og ulike faser i prosjektet.

Anvisningen beskriver rammebetingelser, organisering og planlegging, forundersøkelser, skisse- og forprosjekt, kontrahering, utførelse, forvaltning, drift og vedlikehold.

Når de fysiske rammene er gitt

I en eksisterende bygning er de fysiske rammene for tiltaket gitt. Derfor må man kartlegge teknisk tilstand, bygningshistorie og eventuell vernestatus før prosjektering av tiltaket. Viktige huskeregler er:

  • Kartlegg forutsetningene.
  • Kontakt kulturminneforvaltningen tidlig (skisseprosjekt), vær godt forberedt og ha konkrete forslag.
  • Sørg for god og sammenhengende kompetanse gjennom hele prosjektet.
  • Sørg for rask håndtering av endringer i byggefasen.

– Anvisningen legger hovedvekt på tiltak der kulturminneverdi skal ivaretas, men framgangsmåten som beskrives, kan brukes i alle større tiltak i eksisterende bygninger, sier fagredaktør i Byggforskserien, Stine Helene Bakken.

Anvisningen kan fungere som veileder for byggherrer og prosjekterende i denne typen tiltak.

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen