Slik kan Regjeringskvartalet bli

Slik kan Regjeringskvartalet bli

Her er de sju løsningsforslagene i Statsbyggs plan- og designkonkurranse for nytt regjeringskvartal.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Sju prosjekteringsgrupper har siden februar i år arbeidet med å utvikle løsninger som ivaretar de mål, føringer og krav som er fastsatt i konkurranseprogrammet. Nå har de levert sine løsningsforslag anonymt. Mens juryens arbeid pågår, vet verken juryen eller noen andre hvem som står bak de ulike forslagene. Forslagene blir derfor presentert under sine motto. Se forslagene:

[slider]/[galleri col="7"]

ADAPT-AKERSRYGGEN-KIMING-LYSNING-RAK RYGG -SEKSVENSER-VIDSYN

- Dette er den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurranse som det gjerne kalles. Vi er ved en av prosjektets viktigste milepæler. Det er med spenning og interesse vi har mottatt forslagene, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

En jury på ni medlemmer vil vurdere de innkomne forslagene og velge ut de to beste. Høsten 2017 vil Statsbygg gå i forhandlinger med disse to om tildeling av prosjekteringskontrakten. Til slutt står man igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Konkurransen legger til grunn den vedtatte reguleringsplanen for området og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal, og prosjektets samfunnsmål er at Regjeringskvartalet skal være et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv.

Juryen skal vurdere om konkurransedeltakerne har utarbeidet et arkitektonisk konsept og et løsningsforslag der funksjoner er fordelt og organisert på en måte som skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samtidig som området er tilpasset byen omkring. Området skal utformes som et levende, åpent og tilgjengelig byområde.

- Det er videre et mål å frambringe et tydelig konsept som kan gjennomføres, og samtidig er robust nok til å gi rom for endringer og bearbeidinger i den videre prosjektutviklingen, påpeker Nikolaisen.

Juryen vil vektlegge følgende tema i sin vurdering av løsningsforslagene: arkitektonisk utforming, kulturminner, økonomi, gjennomførbarhet, åpenhet, byliv, organisering av arbeidsplasser og fellesfunksjoner, fleksibilitet, miljø og sikkerhet.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen