Slik påvirker grønne bygg helsen vår

Slik påvirker grønne bygg helsen vår

Grønne bygg er sunne bygg. Det sier Dr. Joseph Allen og hans medforskere ved Harvard T.H Chan School of Public Health i Amerika. De har utført Amerikas første omfattende evaluering av studier på grønne bygg og funnet en rekke helsemessige fordeler for de som bor og jobber i disse byggene.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bedre inneklima gir flere helsefordeler

Den grønne bølgen i byggenæringen har virkelig tatt av de siste 10 årene. I følge det grønne sertifiseringsorganet LEED, har mer enn 334 millioner kvadratmeter, eller 69 000 bygg blitt sertifisert som grønne bygg i 150 land så langt.

Likevel er det mindre kjent hvordan grønne bygg påvirker menneskers helse. I forbindelse med mangelen på samlet informasjon rundt dette tok Allan og hans kolleger oppgaven med å evaluere alle studier og forskning som har blitt gjort på området hittil. 15 studier ble inkudert i evalueringen.

“Generelt indikerer de vitenskapelige funnene et langt bedre inneklima i grønne bygg enn konvensjonelle bygg, noe som er en direkte fordel for helsen til de som bor eller jobber i disse byggene,” sier Allen i sin oppsummering.

Brukere av grønne bygg er mer fornøyd med inneklimaet, arbeidsplassen, rensligheten i bygget og vedlikeholdet generelt.

Kvaliteten på inneklima malt i grønne bygg er langt bedre sammenlignet med vanlige bygg, noe som resulterer i at brukerne blir mindre utsatt for allergener, forurensning og miljøgifter som den skadelige gassen formaldehyd vi finner i enkelte byggematerialer.

Økt produktivitet og mindre fravær

Brukere av grønne bygg melder at de opplever mindre fravær fra jobb på grunn av astma eller allergier.

Bedre inneklima har også redusert klager over febersymptomer av “sykt bygg syndrom”, og at brukeren generelt utvikler bedre mental og fysisk helse.

Det å jobbe i grønne bygg er også assosiert med høyere produktivitet og lavere fratredelsesnummer.

Grønne sykehus har vist å nytte både pasienter og de som jobber der.

Et studie viser til forbedret kvalitet i pleie, mindre blodinfeksjoner, forbedret journalføring og et lavere dødstall blant pasienter i grønne sykehus.

For lite objektiv forskning

Et aspekt som ikke scoret høyt i grønne bygg kontra konvensjonelle bygg var akustikk.

Deltakere i flere studier var ikke fornøyd med støynivået de opplevde i grønne bygg.

Allen og teamet hans gjør oppmerksom på at forskning på helse i grønne bygg fortsatt er i sin spede begynnelse, og at de fleste studiene baserer seg på selvrapporterte tiltak som samles inn gjennom subjektive undersøkelser eller spørreskjemaer.

 

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen