Slik skal Danmarks nye barnesykehus se ut

Slik skal Danmarks nye barnesykehus se ut

Vinnerene i arkitektkonkurransen for BørneRiget er nettopp kåret. BørneRiget er et stort nytt barnesykehus som skal oppføres ved siden av Rigshospitalet i København, der lek skal være en integrert del av behandlingen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er de to nordiske arkitektfirmaene Arkitema Architects, som også har kontor i Oslo, og 3XN som skal tegne sykehuset.

I København skal det bygges et nytt innovativt sykehus for barn, unge, fødende og deres familier. Onsdag ble vinneren av arkitektkonkurransens andre og siste fase offentliggjort. Teamet som skal utforme fremtidens barnesykehus ledes av 3XN med Arkitema Architects, ingeniørfirmaet Niras, Rosan Bosch Studio og landskapsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue som underleverandører.Gjennom prosjektet skapes en unik mulighet for forbedring av brukeropplevelser, funksjonalitet og integrasjon mellom behandling, forskning og utdannelse.

To hender med fire fingre hvor det dannes et hjerte i midten

Med sine myke organiske former står det nye barnesykehuset i kontrast til resten av Rigshospitalets strenge formspråk. Konseptet består av to hender med fire fingre hvor det dannes et hjerte i midten. Dette er omsatt til planløsninger der fløyene løper ut fra det sentrale ankomstområdet i vifteform. Dermed sikres alle sengerom utsikt over byen.

- Teamet har hatt fokus på at barn og familier skal føle seg trygge og velkomne når de kommer til BørneRiget. Vi har arbeidet mye med flere ulike typer private og offentlige soner, slik at man kan velge graden av samvær med andre i samme situasjon. Det har vært et veldig inspirerende samarbeid i teamet vårt. Sammen med et ambisiøst konkurransemateriale, har dette lagt grunnlaget for å lykkes i å designe et nytt barnesykehus av meget høy klasse, forklarer Wilhelm Berner-Nielsen, partner og ansvarlig i Arkitema Health.

Ambisjonen er å skape fysiske rammer som understøtter utviklingen av Rigshospitalets internationalt anerkjente ekspertise innenfor behandling av barn, unge og gravide. Dette gjelder for gjennomføring av selve behandlingen, og ved å tilrettelegge for lek integrert i behandlingen utfra det syn at barn lærer og lever gjennom lek også når de er syke.

Nærhet til uterom

I enden av hver fløy ligger dobbelthøye rom med vinterhager. Uansett hvilken sengeavdeling man er i vil det være mulighet for å gå eller trille sengen ut i et grønt oppholdareal som ligger maksimalt 20 meter fra sengerommet. Det er lagt vekt på å skape et sykehus med mye dagslys og utsyn til omgivelsene, slik at det blir godt å oppholde seg i bygget og samtidig lett å orientere seg. Enkle og logiske bevegelsesmønstre understøtter dette.

- Vi ønsker å skape et sykehus med en hjemlig og uformell atmosfære, hvor pasienter og deres familier vil få en opplevelse av trygge, oversiktlige og lekende omgivelser. Det skal være en variasjon i miljøer i det nye barnesykehuset for alle pasienttyper og for alle pårørende og ansatte som oppholder seg daglig i bygget, sier Stig Vesterager Gothelf, designansvarlig og partner i 3XN.

Prosjektet har et bruttoareal på ca 58. 000m2. Ved planlagt ibruktakelse i 2024 vil BørneRiget kunne ta i mot 900 pasienter og huse 1200 ansatte. Arkitema Architects har også tegnet flere sykehusprosjekter i Norge, blant de siste er Nytt Østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen