Smart metode for støydemping

Smart metode for støydemping

Sjenerende støy fjernes enklere når kjente produkter settes sammen på ny måte. Hunton har i to testprosjekter dokumentert trinnlydsverdier på under 53 desibel.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller, og den vanskeligste å redusere. Ved hjelp av riktig produkter og oppbygninger viser nye tester at det enkelt lar seg gjøre. Dette også på lette etasjeskiller, som kanskje tidligere ble ansett som de mest utfordrende. Løsningene er verken fordyrende eller mer tidskrevende.

Resultatene overrasket i positiv forstand

Historien startet med at Hunton testet fibergipsplater, som normalt benyttes i vegger, i en himling hos SINTEF Byggforsk. Fibergipsplatene ble sammenliknet mot tradisjonelle kartonggipsplater. Resultatene overrasket i positiv forstand, hvor verdiene for fibergipsplatene ga vesentlig bedre demping enn kartonggips - faktisk med hele 5 dB kun på himling.

Videre ønsket Hunton å se hvorvidt de samme resultatene kunne oppnås på en lett etasjeskiller av trebjelker, som normalt sett ligger i grensen av fastsatte krav i Norsk Standard og ofte er utfordrende å tilfredsstille - særlig med tanke på lavfrekvent lyd. Tor Ursin i XL-BYGG Adolf Jahnsen skaffet til veie prosjektet hvor en firemannsbolig skulle settes opp av Boliggruppen ved Jørn Wagenius.

Oppbygningen på firemannsboligens bjelkelag (konstruksjon nedenfra og opp):

  • 2 x 10mm Fermacell fibergipsplater montert på AP profil
  • Bjelkelaget var Hunton I-bjelker 300mm isolert med 200mm steinull.
  • Undergulvet besto av vanlig 22mm spon med trinnlydsplate Hunton Silenico 36mm og 10mm Fermacell fibergips før overgulv av parkett.

Benytte materialer som passer bedre sammen

Trinn- og luftlydsmålinger utført av Sweco viser resultater som med god margin kommer innenfor kravet - inklusive lavfrekvent lyd, hvor sistnevnte ikke er et krav i standarden, men kun en anbefaling fra SINTEF Byggforsk.

- Det interessante med disse testene er hvor enkelt det er å få til gode resultater i en konstruksjon kun ved å benytte materialer som passer bedre sammen. Vi kan nå dokumentere trinnlydsverdier under 53dB inklusive lavfrekventlyd, og det er kombinasjonen med forbedret himlingsløsning og vekt ovenpå trinnlydsplaten med høy densitet som er det unike med resultatene, sier Løkken.

- Kombinasjonen av Fermacell fibergipsplater og Silencio trinnlydsplater gir så gode resultater at dette bør huseiere, tømrere og boligprodusenter bite seg merke i, avslutter han.

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen