”Smarte byer Norge” og buildingSMART inngår samarbeid

”Smarte byer Norge” og buildingSMART inngår samarbeid

Smarte byer Norge» og buildingSMART inngår samarbeid. – Vi gjør dette fordi buildingSMART har kommet lengst i verden for å utarbeide en effektiv metode for standardisering basert på åpne, frie formater globalt sett, sier daglig leder Kris Riise i nettverket Smarte Byer Norge.

  • Byutvikling
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Nettverket «Smarte Byer» er en faglig orientert interesseforening for hele Norge. Nettverket har som mål at om norske byer og kommuner skal bli smartere må alle aktører på tvers av sektorer involveres. Smarte Byer Norge jobber for bli en arena der det offentlige, næringslivet, FoU-sektoren og sivilsamfunnet kan finne hverandre, lære og samarbeide. Nettverket er delt inn i ulike faglige arbeidsgrupper.

Kris Riise er leder for nettverket. Han forteller at bakgrunnen for etableringen av nettverket «Smarte byer Norge” er at fremtidens teknologier må være mest mulig demokratiske. Det avgjørende er at utviklingen videre i størst mulig grad skjer med åpne formater.

Norge er et lite, men avansert samfunn med gode forutsetninger for å utvikle en internasjonal konkurransedyktig digital næring

Riise forteller videre at bruk av morgendagens teknologi åpner opp for helt nye måter å organisere livene våre på i fremtiden. Dette er noe man ser i dag blant de unge, som er koblet sammen med eksisterende informasjonsteknologi. Livskvaliteten i fremtiden vil bli endret med økt urbanisering. Han sier at deres ambisjon er å øke utviklingen av smarte urbane samfunn, og at Norge kan ta en lederrolle i dette arbeidet.

Han mener at det internasjonale nettverket buildingSMART er de som har kommet lengst i verden for å utarbeide en effektiv metode for standardisering, basert på åpne, frie formater globalt sett. Derfor er de en interessant samarbeidspartner i fremtiden.

Stor potensial i Norge

– Norge er et lite, men avansert samfunn med gode forutsetninger for å utvikle en internasjonal konkurransedyktig digital næring. En næring hvor byer, næringsliv, stat, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere jobber sammen mot felles mål, sier Riise. Han mener dessuten at Norge trenger en landsdekkende nøytral arena for inspirasjon, kompetanse, nettverksbygging og erfaringsutveksling, for å lykkes. Derfor er det naturlig for hans nettverk å knytte seg tett sammen med buildingSMART Norge.

Siden byggenæringen generer store datamengder er det interessant for Riise å se nærmere på hva man kunne få ut av dataene, hvis man fikk disse tilgjengelig.

– Byer som Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Bodø, Halden og Tromsø har stor tilvekst til sine gründer-miljøer. Mye vil skje dersom man hadde vært flinkere til å legge til rette for nyskapning og gjenbruk sammen med dem. Kommunene kunne for eksempel utviklet en åpen og felles plattform for publisering og bruk av åpen data, noe som igjen kunne skapt et grunnlag for data-drevet innovasjon, felles digitalisering og kanskje starten på en helt ny eksportnæring, forteller Riise på nettstedet til buldingSmart.

Anstein Skinnarland, leder for buldingSmart Norge forteller at han er glad at «Smarte byer Norge” ønsker buildingSMART på laget.

– Vi som organisasjon må følge med og hele tiden utvikle standardene våre slik at de er tilpasset nye bruksområder og den rådende teknologiske utviklingen. Kunsten blir å få alle kildene – og de store mengdene data de generer – til å snakke sammen. Og da helst på formater som er hensiktsmessige. Formater som kan benyttes til «innhøsting» av data til ymse bruk for felles nytte. Formater som ikke stenger for ytterligere utvikling, men som åpner, tilrettelegger og inspirerer til demokratisk innovasjon og forbedring, forteller Skinnarland på egen nettside.

Skinnarland mener man vil ha stor gjensidig nytte av å samarbeide, og at begge nettverkene har noe å lære av hverandre.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen