Her bygges døgnhvileplass for tungtransporten på riksvei 7. Med på første spadetak er (f.v.) dronepilot Gudmund Obrestad (Rambøll), Rune Hallingstad (HR Prosjekt), Anders Saglia (Statens vegvesen), Bjarni S. Einarsson (Statsbygg), Even Haug (Mest Bygg), Rebecca Saxe Moldekleiv (Statsbygg) i VR modus og Marc Bosma (Mest Bygg) i AR modus.
Her bygges døgnhvileplass for tungtransporten på riksvei 7. Med på første spadetak er (f.v.) dronepilot Gudmund Obrestad (Rambøll), Rune Hallingstad (HR Prosjekt), Anders Saglia (Statens vegvesen), Bjarni S. Einarsson (Statsbygg), Even Haug (Mest Bygg), Rebecca Saxe Moldekleiv (Statsbygg) i VR modus og Marc Bosma (Mest Bygg) i AR modus. (Foto: Tor Folgerø)

Smarte digitale løsninger for Gol sambruksstasjon

Gol sambruksstasjon er et pilotprosjekt som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge. Sambruksstasjonen på Gol skal ha digitale løsninger i planleggingsfasen, byggeprosessen og i driften av bygget.

  • Digibygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er et spennende felt. Vi møter utfordringer, men de er godt løsbare. De vi trekker inn i prosjektet er veldig entusiastiske, dette skaper engasjement, sier prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg.

Statsbygg er eier av bygget og vil drifte det, mens Statens vegvesen blir leietaker.

– Det blir ikke veldig annerledes drift for oss, mener Anders Saglia, prosjektleder for Statens vegvesen for den nye trafikkstasjonen.

– På Gol vil vi drive med trafikkontroll, mens veikontoret driver med vedlikehold av vei. Sambruk rasjonaliserer driften, og gir bedre muligheter for storkontroller, sier han.

Fakta:

Gol trafikkstasjon er Statsbyggs første Digibyggprosjekt. Det skal bygges en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport, og parkeringsplass for overnatting for tungtransport. Bygget i Hallingdal vil være på 667 kvm og skreddersys til Statens vegvesen sitt behov. Mest Bygg AS er entreprenør for bygget som skal stå ferdig i januar 2019.

– Da vi la ut prosjektet åpnet vi for at det skulle være mulig å komme med nye ideer etter at kontraheringen var foretatt, forteller Einarsson.

Og det har man gjort. Blant annet har Statsbygg har innført BIM i 7D, mens Rambøll foreslo drone og digital simulering.

– Jeg har kikket i modellen, det ser bra ut. Vi deltar i prosessen og etter hvert kan vi se om det er endringer som trenger å gjøres. Veien blir til mens du går, og du ser bedre hvordan det blir i en 3D-modell enn på en papirtegning, mener Saglia. 

BIM i syv dimensjoner

Det vil ikke bare være fokus på digitale løsninger i planleggingsfasen og byggeprosessen. Statsbygg vil i sitt første Digibyggprosjekt ta i bruk RFID for å sikre effektiv logistikk og drift. Når bygget står klart vil det driftes ved hjelp av smarte systemer som stordata, sensorteknologi og fjernstyring.

I pilotprosjektet blir komponenter for ventilasjon, elektronikk, VVS og vinduer tagget med RFID (radiofrekvensidentifikasjon). Det gir omfattende og spesifikk informasjon om produktet, som hvor det befinner seg, når og hvor det er laget, samt behov for vedlikehold.

– Oppdraget er ikke stort, men utviklings- og erfaringsmessig er dette ett av våre mest spennende prosjekter, sier Bjørn Tore Landsem i Rambøll. Foto: Rambøll

Rambøll står for helhetlig prosjektering, som innebærer BIM i syv dimensjoner. I tillegg til 3D (bredde, lengde, høyde) er fremdriftsplan, økonomi, ytre miljø og FDV-dokumentasjon lagt inn i modellen.

– Her blir det papirløs byggeplass, der reviderte tegninger oppdateres i sanntid. Før måtte man printe, kopiere og distribuere papirtegninger, det tok fort et par uker. Vi tilstreber også automatisering i byggearbeidet, som bruk av robot for å bore hull i dekker og tak, forteller Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg og arkitektur Sør & Øst i Rambøll.

– Arbeiderne får tilgang til modellen via nettbrett eller stasjoner. Håndverkerne går over fra papir til en interaktiv modell. En annen viktig side med BIM er at vi kan finne mulige konfliktpunkter mellom fag før man kommer på byggeplassen, sier han.

Fakta:

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. Prosjektet har fire fokusområder:

DigiPLAN – Planlegging, prosjektering og gjennomføring.

DigiBYGG – Materialvalg, byggemetoder, logistikk, robotbruk, standardisering og fabrikkproduksjon.

DigiDRIFT – Sensorering, intelligens, fjernstyring og big data.

DigiBRUKER – Vesentlige endringer i brukernes arbeidsform og –prosesser som har betydning for bygg og drift.

Modellmøter og virtuelle presentasjoner

Mye av arbeidet vil skjer i ICE-møter (Integrated Concurrent Engineering) hvor deler av prosjektarbeidet koordineres og utformes på samme tid og sted, av tverrfaglige team, i et tilrettelagt samhandlingsrom. Rommet skal være tilrettelagt med teknologi og plass som man skulle arbeidet på sitt eget kontor.

– Vi kan også møtes i modellen, selv om vi fysisk sitter på hvert vårt sted. Vi logger oss inn og går virtuelt rundt i bygget, sier Einarsson.

VDC (Virtual Design & Construction) og AR (augmentet reality) er andre sentrale elementer i fremtidens bygg.

– Det er viktig å kunne vise brukerne hva man kan tilby. En drone har innhentet relevante geodata og bidratt til visualisering. Vi har presentert prosjektet for de ansatte i Statens vegvesen i VR. I AR kombineres BIM-modellen med brukers syn og gir dermed en sammensatt visning av bygget, forteller Einarsson.

De vi trekker inn i prosjektet er veldig entusiastiske, dette skaper engasjement.

- Bjarni S. Einarsson

Grensesnittet for rådgivende ingeniører er i endring. Rambøll har en egen VR-lab i København, og i Finland ansetter selskapet game-utviklere. Landsem synes det er spennende å tenke på hvor man er om 5 år.

– Vi startet i fjor med scenariotankegang, der vi prøver å se for oss hvordan utviklingen er om 10-15 år. Målet er ikke å treffe 100 %, men å forberede seg på endringene som kommer, sier Landsem.

Slik vil Gol sambruksstasjon se ut. Illustrasjon: Statsbygg

– Digitalisering og bruk av ny teknologi kan bidra til å heve hele byggenæringen, men da må vi innse at endring må til. For å få til endring må vi ha oppdragivere som tør å prøve noe nytt og som lar oss være gode rådgivere. Da kan vi få til spennende utvikling sammen. Derfor er vi så glade for å få gjøre dette prosjektet sammen med Statsbygg og Mest Bygg, sier Landsem.

Digitale strategier

Digitalisering er et hovedfokusområde i hele Rambøll gruppen. Erfaringene fra dette prosjektet kan endre måten de jobber på fremover.

– Dette var et prosjekt vi gjerne ville vinne. Det er klart det er knyttet prestisje til det første digibygget som reises, innrømmer Landsem.

– Oppdraget er ikke stort, verken i kvadratmeter eller i kroner. Men utviklings- og erfaringsmessig er dette ett av våre mest spennende prosjekter. Vi har en massiv satsing på digitalisering for å kunne levere fremtidsrettete bygg. Dette er et viktig skritt på veien fremover, sier han.

Pilotprosjekt er viktig for Statsbygg sitt arbeid med å digitalisere alle sine prosjekter fremover. Arbeidet vil på sikt kunne tas i bruk i smarte byer og kommuner.

– Vi vil evaluere arbeidet og se på hva som er bra og hva som kan gjøre annerledes. Så kan vi finne den riktige veien å gå for bedre effektivisering, sier Einarsson.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen