Smarte løsninger: adgangskontroll og sikkerhetssystemer

Smarte løsninger: adgangskontroll og sikkerhetssystemer

Det har skjedd mye på kort tid når det gjelder adgangskontroll og sikkerhetssystemer. Det stilles større og større krav til sikkerhet og krav til vurdering av risiko på offentlig bygninger. Globaliseringen har økt og vi er en del av en større enhet. Forventningene til sikre systemer øker hos både kunder og leverandører.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Elektronisk adgangskontroll kan samlet sett være forskjellige løsninger som styrer låser elektronisk. Låser kan styres med elektroniske nøkler, brikker kort og koder.

Nå er det trådløs overføring og ”berøringsfri teknologi” som gjelder.

– Man vet jo egentlig ikke hvor fremtiden vil stoppe. Det går veldig fort fremover og løsningene blir smartere og smartere, forteller Jan André Mikalsen i TrioVing.

Et mekanisk låssystem med nøkler er lite fleksibelt når adgangsrettigheter skal endres, og tap av nøkler krever utskifting av låsesylindre. Kopierte nøkler og nøkler på avveie er umulig å spore opp og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. En elektronisk nøkkel eller adgangskort på avveie kan derimot enkelt spores og sperres.

[factbox id="1"]

Store bygg som Statoils hovedkontor på Fornebu og Operaen i Bjøvika har hatt forskjellige utfordringer når det gjelder adgangskontroll og sikkerhet. Statoils hovedkontor er et høyrisikobygg hvor både informasjon og folk skal sikres. På grunn av alle besøkende i Operaen, måtte adgangskontrollen legges på et fornuftig nivå her. Utfordringen til slike steder er at det er mange brukere og mange yrkesgrupper med forskjellige behov. Det er et regelverk som settes opp for hvert bygg om hvem som skal ha tilgang og hvor de skal ha tilgang.

Funksjonene kan også endre seg underveis – så man må kunne endre adgangen og tilgangen slik at automatikken og tidsstyringen kan også endres etter behov.

Tidlig prosjektering

Forskjellige leverandører til dørsystemer samarbeider med arkitekter i forkant og entreprenører underveis i byggeprosessen. De går gjennom dør for dør. Det er et ganske nitidig arbeid og prosessen tar ofte flere år. Operaen stod ferdig i 2008, da hadde det gått 7 år fra start. Det er mange hensyn å ta. Når bygget er nesten ferdig, starter funksjonstestingen. Brann og rømning er alltid det viktigste.

– Generelt kan en si at hvis et bygg er prosjektert godt, er funksjonaliteten på sikkerhet og adgangskontroll god, sier Jan-Petter Moen i TrioVing.

Det blir slitasje – så vedlikehold er nødvendig

Det er ikke noe sted på et bygg som er så mye i bevegelse som dører. De åpnes og lukkes kanskje tusenvis ganger daglig. Da er det viktig at alt utstyr vedlikeholdes slik at det fungerer optimalt. Periodisk vedlikehold er viktig.

Liv går alltid foran eiendom

Bedriften skal sikres mot innbrudd og tyveri og samtidig sørge for at mennesker kan rømme i panikksituasjoner. Det kan være drapstrusler for ikke å si terror.

Noen ganger skal folk rømme inne i bygget og dørene skal gå i lås, andre ganger skal man trykke på en knapp og alle dører skal gå i åpen stilling så man kan rømme ut. Sikkerhetssystemet kan på mange måter styres slik man ønsker å ha det.

[img id="1"]

Hvorvidt kunden har riktig kunnskap sørger blant andre TrioVings Kompetansesenter for. Nær sagt alle kan melde seg på kurs. De som installerer elektroniske systemer må på kurs før de får installere. I tillegg holdes det kurs for vaktmestre på skoler og andre som måtte ønske slik kompetanse. De lærer hvordan de kan installere en lås og om vedlikeholdelse. De kan lære å montere dørautomatikk, adgangssystemer osv. TrioVings motto er: ”Vi deler kunnskapen vår”!

Sikkerhetssystemer leveres etter regler fra Datatilsynet

Det er føringsregler på hvordan et system skal fungere når det gjelder lagring av data. I Norge er det ikke lov til å registrere gyldig adgang bare med kort. Det må være med både kort og pin. Det er for vår egen sikkerhet. Som et eksempel: Hvis to som jobber sammen har adgangskontroll uten pin- og den ene går inn på datarommet og stjeler en pc- kan den andre få skylden.

Datatilsynet har regler som passer på oss.

BIM er fremtidens byggemåte

All informasjon om bygget ligger lagret i en BIM-modell som er en modell i 3D. Alle involverte parter som jobber med prosjektet, sitter på eksakt samme informasjon hele tiden. Man kan på et mye tidligere tidspunkt oppdage utfordringer som kan korrigeres, for så å unngå feil.
Ikke minst ligger informasjonen i BIM-modellen så lenge bygget varer, noe som gjør livet enklere til de som kommer etter.

”BIM eller forsvinn”. Prosjektering ved hjelp av BIM-teknologi har en spennende bygningsteknisk fremtid.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen