Kunstig intelligens gir bedre bygg, mener Lars Chr. Christensen.
Kunstig intelligens gir bedre bygg, mener Lars Chr. Christensen. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Smartere bygg med kunstig intelligens

Snart får du tilgang til regnekraft tilsvarende 400 000 virtuelle planleggere. Da blir det vanskelig å finne unnskyldninger for å ikke lage gode produksjonsplaner, spår VDC- & FM-ekspert Lars Chr. Christensen hos multiBIM.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Automatisert 4D-planproduksjon – er det mulig? Ja, det er allerede en begynnende realitet med løsninger fra amerikanske ALICE Technologies, forteller Christensen. 

Kunstig intelligens (KI)

er studien av "intelligente agenter", det vil si en hvilke som helst enhet som oppfatter sine omgivelser og gjør handlinger som maksimerer sjansen for suksess i forhold til et gitt mål. KI er en samlebetegnelse på maskiner som etterligner kognitive funksjoner som mennesker assosierer med menneskelig adferd, som f.eks. læring og problemløsing. Utgangspunktet for KI er at menneskelig arbeid kan beskrives så presist at en maskin kan lages for å simulere intelligens.

En 4D-plan er en kobling av Product information management (PIM) og en fremdriftsplan. 4D gir bedre innsikt enn tradisjonelle planer, ved at du i 4D-modellen ser hvor langt prosjektet er kommet på en gitt dato. Men hva om du hadde "3-400 000 planleggere", som laget mange optimaliserte planer for deg? Hva om du kunne få visualisert plan-karakteristika og resultatene på en slik måte at du kunne finne den beste planen for ditt prosjekt, gitt dine krav-sett? Dette begynner å bli virkelighet i dag, gjennom bruk av kunstig intelligens i Bygg, anlegg og eiendom (BAE), sier Lars Chr. Christensen, som blant annet har vært gjesteforsker ved Stanford University.

Vurderer millioner av alternativer

Ny programvare som automatiserer produksjonsplanlegging av byggeprosjekter via kunstig intelligens er tilgjengelig, etter nesten 50 000 timer med forskningsarbeid på Stanford University, under veiledning av blant annet professor Martin Fischer – kjent for mange i Norge som "far til VDC» - virtual design and construction. Rene Morkos – gründeren bak ALICE Technologies – har utviklet programmet. Med ALICE (ArtificiaL Intelligence Construction Engineering) laster du inn din PIM-modell, som er laget med et BIM-verktøy og kombinerer den med noen nøkkeldata for prosjektet.

Hvis du lar tid være mindre viktig, kan du se hvor mye billigere du kan få prosjektet – og avdekke terskelverdier.

- Lars Chr. Christensen

– Basert på en samling produksjonsresepter jobber da "flere hundre tusen plan-agenter" for deg og lager flere millioner ulike alternativer på minutter, forklarer Christensen.

Løsningen kan synes noe overdimensjonert for enkelte planleggere, mener han.

- Denne teknologien åpner for å frigjøre kapasitet for økt eksport, mener Lars Chr. Christensen. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Noen vil nok si «ja men jeg er planleggingsekspert, og jeg vet hva som er den beste planen, og jeg trenger egentlig bare den». Men kvaliteten på jobben du gjør avhenger av antall alternativer du har vurdert, viser forskning. Den viser at i snitt vurderes 2,4 alternativer i planlegging. Med ALICE får du presentert et utfallsrom som visualiserer ytelsene til en samling av mange planer, og gir deg som planlegger "syn" på en unik måte over tendensene i de ulike alternativene.

– Du kan få et «kost – tid»-plott, og du kan se hvor raskt du kan forsere prosjektet, og hva ekstrakostnadene for det er. Hvis du lar tid være mindre viktig, kan du se hvor mye billigere du kan få prosjektet – og avdekke terskelverdier. Et slikt plott kan også vise hvor tyngdepunktene av resultatene ligger, og utfordre til refleksjon over adferden til prosjektet gitt definert produkt. Det gir også innsikt som øker styringsevne og kontrollen i prosjektet.

Risikerer «digital demens»

– Da blir det vanskelig å komme med unnskyldninger for å ikke lage gode produksjonsplaner. På kort sikt vil en slik utvikling kunne være fordummende, fordi automatisering bidrar til "digital demens". Det betyr at brukeren bare blir en konsument av ferdige løsninger, og ikke tenker og bruker hodet, reflekterer og skaper innsikt. På sikt vil imidlertid utvikling av brukergrensesnitt med bruk av kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) bidra til helt nye typer programløsninger som simulerer planprosessen for aktiv læring og dypere forståelse av prosjektets adferd.

Denne teknologien åpner for å frigjøre kapasitet for økt eksport, og dermed verdifulle inntekter til Norge.

- Lars Chr. Christensen

Lars Chr. Christensen mener dette bare er begynnelsen på en utvikling som vil akselere fremover.

– Denne teknologien åpner for å frigjøre kapasitet for økt eksport, og dermed verdifulle inntekter til Norge. Med den ekstreme urbaniseringen vi ser i verden er det stort behov for både entreprenører og planleggere globalt. Jeg tror ikke det er fare for arbeidsledighet i BAE-næringen med det første, men vi vil møte en mye tøffere konkurransesituasjon. Vi bør forberede oss allerede i dag gjennom smart bruk av teknologi, som f.eks. ALICE.

Til toppen