Snart starter den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur

Snart starter den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 8. Juni. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Nytt i år er at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har blitt medarrangør.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker i tre, og presenterer fremragende eksempler fra inn- og utland.

Bærekraftig byggeri

Innen byggenæringen generelt har det blitt et økende fokus på bærekraftig byggeri. Dette har bidratt til at bruk av tre i store byggeprosjekter de senere årene har blitt mer aktuelt og vanlig.

[factbox id="1"]

- Norsk og internasjonal trearkitektur har fått en «renessanse» og utfordringene for formgiverne er mange og spennende. Dette ønsker vi å belyse fra ulike innfallsvinkler på årets konferanse for trearkitektur, sier daglig leder Aasm Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

Arkitektutdanningene er mer med

I år har Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) gått inn som medarrangør. Alle arkitektutdanningene, Bergen, Ås og Trondheim, er invitert il å bli med. Disse vil komme til neste år.

- Som del av forskningsprosjektet "Wood Be Better" har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene, sier professor Marius Nygaard.

Sammen med professor og arkitekt Børre Skodvin har han ledet trekursene som nå vil inngå i et permanent studietilbud på AHO.

Hvem retter konferansen seg mot?

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. De to foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer.

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen