Piloten er et viktig ledd i OBOS sin satsning på grønn og bærekraftig energi, sier Birgitte Molstad og Ingrid Amundsen Welde.
Piloten er et viktig ledd i OBOS sin satsning på grønn og bærekraftig energi, sier Birgitte Molstad og Ingrid Amundsen Welde. (Bilde: Julia Naglestad/Studio B13)

Solceller på OBOS sine tak

OBOS tar i bruk byggets femte fasade for å produsere fornybar energi. Fortum Oslo Varme skal i løpet av 2017 levere og installere solcelleanlegg på seks av OBOS’ egne forretningsbygg. – Vi ønsker å gjøre oss erfaringer med denne typen anlegg, slik at det potensielt kan rulles ut lignende miljøtiltak på andre bygg eller i borettslag, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

  • Solceller
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Takflatene har ofte bare stått der. Nå ser vi at de i økende grad benyttes til miljømessige tiltak som grønne tak og til solceller, sier prosjekteier Ingrid Amundsen Welde i OBOS Energi.

Solcellepilot

Solcelleanleggene, som skal være i drift i løpet av 2017, monteres på seks eksisterende bygg. De vil dekke 7400 kvm takflate og samlet produsere 1 GWh fornybar solstrøm i året. Det tilsvarer energiforbruket til over 90 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter. Energiproduksjonen skal ikke lagres og den skal ikke overstige byggets behov.

– Da trenger man ikke et så avansert styringssystem som hvis man skulle tidvis produsere overskuddsenergi som skulle selges på nettet, forteller Knut Inderhaug, direktør for strategi og forretningsutvikling i Fortum Oslo Varme.

– Det er mye interessant informasjon vi kan få gjennom pilotprosjektet. Hva må vi tenke på, hvordan går vi frem? Vi ser hvor mye energi solcelleanleggene faktisk vil produsere, og vi får kanskje bedre innsikt i hvilke tak som egner seg, sier Welde.

– OBOS Eiendomsdrift har driftspersonell på stedene. Deres og leietakernes hverdag vil ikke endres mye, det kreves ikke spesialkompetanse for å drifte dette, sier Molstad.

Pilotprosjekt/montasjesteder:

  • Manglerud
  • Tveita senter
  • Lambertseter senter
  • Smeltedigelen i Kværnerbyen
  • Møllergata (like ved OBOS sitt hovedkontor)
  • OUS Mortensrud

Den største delen av OBOS sin (og annen) bygningsmasse er eksisterende bygg. Når de skal renoveres vil det være fornuftig å montere solceller eller etablere andre tiltak som gir en positiv miljøeffekt. Også på driften er det stort forbedringspotensiale.

– Det er mye å hente på å energioptimalisere forretningsbygg. OBOS Forretningsbygg og OBOS Prosjekt kan være rådgivere for mer miljømessig drift, sier Welde.

Komplementær energi

Piloten settes ikke i gang fordi OBOS har for lite tilgang på energi, men konsernet som stor aktør innen eiendom ønsker å få erfaring på dette området.

– I første omgang monteres solcelleanleggene på bygninger vi selv eier og drifter.

Vi må være sikre på at det fungerer før vi anbefaler det til andre, sier Molstad.

Både i OBOS og i Fortum Oslo Varme tror de på økt produksjon av solenergi.

– Solenergi er i likhet med fjernvarme og -kjøling miljøvennlige, lokale energiløsninger. For oss er det naturlig å se ulike fornybare energiløsninger i sammenheng, sier Inderhaug.

«Takflatene har ofte bare stått der. Nå ser vi at de i økende grad benyttes til miljømessige tiltak som Grønne tak og til solceller.»

- Ingrid Amundsen Welde

– Fortum Oslo Varme er størst i Norge på termisk energi og søker nye og innovative grønne løsninger i samspill med våre kunder. Dette gjør solceller til et veldig spennende satsingsområde. Solceller kan særlig være interessant som en komplementær kilde i fremtidige energisystemer, sier han.

– Prisen på solceller vil falle, og da blir det interessant for flere. Når grønn energi ikke gir stor merkostnad vil flere velge dette, spesielt til eget forbruk, mener Welde.

– Piloten skal gi OBOS erfaring på solceller før vi anbefaler det til andre, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.
– Piloten skal gi OBOS erfaring på solceller før vi anbefaler det til andre, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS. Foto: Julia Naglestad/Studio B13

Grønt ansvar

Piloten er et viktig ledd i OBOS sin satsning på grønn og bærekraftig energi. Satsning innen vannkraft skal bidra til at selskapet blir selvforsynt med bærekraftig energi innen 2021. En åtte etasjers boligblokk på Manglerud, som er et FutureBuilt-prosjekt, planlegges med solceller. Den skal i tillegg bygges i tre.

– Alle bygg som OBOS oppfører skal ha en miljøprofil. Tiltakene vil avhenge av beliggenhet, der omgivelser og selvsagt værforhold spiller en rolle. Noen steder er det mye sol, andre har god tilgang på fjernvarme, sier Molstad.

Solcelleprosjektet handler om mer enn lønnsomhet, i dag er det lang tilbakebetalingstid på denne typen anlegg.

– Det er kompetansebygging som er viktig for at vi som selskap skal kunne bidra til å nå klimamålene. Som stor aktør i eiendomsbransjen har vi et klart samfunnsansvar, det er vi veldig bevisste på, sier Molstad.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen