Solgte 196 boliger for 900 millioner
(Illustrasjon: Veidekke)

Solgte 196 boliger for 900 millioner

Veidekke solgte 196 boliger i tredje kvartal 2018. Totalt har Veidekke solgt boliger for 900 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Antall egenutviklede boliger i produksjon er 2 809.

  • Bolig
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den samlede aktiviteten er stabil sammenlignet både med andre kvartalet 2018 og tredje kvartal for ett år siden. Antallet boliger i produksjon går ned sammenlignet med tredje kvartal 2017 og er på 2 809 boliger, mot 3 366 for ett år siden. Veidekkes andel i kvartalet er 2 260 boliger. Salgsgraden for antall boliger i produksjon er 80 %.

– Salget i Norge og Sverige fortsetter på samme nivå som foregående kvartaler. Aktiviteten er fremdeles høyest i Oslo-området, og det er stor variasjon i våre øvrige markeder.

– Selv om vi opplever høy interesse for prosjektene våre, gjør stort tilfang av både nye og brukte boliger at kjøpere tar seg bedre tid når de skal velge bolig, sier konserndirektør for prosjektutvikling Jørgen Wiese Porsmyr. 

Boligsalgstallene for Veidekke per tredje kvartal 2018:

  Tredje kvartal 2018 (2017) 12 mnd. rullerende salg (1)                                         
  Brutto (1)             Netto (2)               
Norge 115 (72) 73 (46) 472
Sverige 81 (115) 79 (96) 301
Totalt 196 (187) 152 (142) 773
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter

  2. Veidekkes andel av salg

Til toppen