Solid vekst i byggevarehandelen

Solid vekst i byggevarehandelen

Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (2. tertial). Både privat og proffmarkedet viser god veksttakt. Totalt ble det solgt byggevarer for 12,1 milliarder kroner, skriver Hovedorganisasjonen Virke.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

- Solid vekst, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel om resultatet. – Til tross for at 2. tertial i år har noen flere virkedager enn i fjor, er dette et godt resultat.

- På toppen av et godt 2014 har byggevarehandelen levert solid hittil i år. Særlig sommermånedene har vært gode, der kaldt og til dels dårlig sommervær har bidratt til god vekst i blant annet innendørsartikler som kjøkken og gulv – kategorier som normalt ikke pleier å gjøre det godt på denne tiden av året, sier Herning.

Herning trekker frem kamp om kundene og prispress som viktige faktorer som er med å trekke folk til utsalgene. -Vi ser at det er stor kampanjeaktivitet, noe som bidrar til at veksttakten i bransjen fremdeles er god. Vi vet derimot lite om lønnsomheten til de forskjellige aktørene i en bransje preget av beinhard konkurranse om markedsandelene.

Det er godt driv i både proff og privatmarkedet

- Det er godt driv i både proff og privatmarkedet jevnt over, selv om vi ser at det er en svak utvikling i enkelte områder på Vestlandet. Særlig proffmarkedet i disse områdene er utsatt, i et marked som lenge har vært preget av høy vekst, avslutter Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.
Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen