Sørg for godt inneklima i boligen

Sørg for godt inneklima i boligen

Vi tilbringer en stor del av tiden vår i boligen, derfor er inneklimaet her spesielt viktig for helse og trivsel. Inneklimaet omfatter blant annet lys, lyd, temperatur og luftkvalitet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Luftkvaliteten innendørs påvirkes av flere kilder. Forurenset uteluft kan komme inn via utettheter i bygningen eller gjennom ventilasjonssystemet.

Forurensing fra veitrafikk kan ofte føre til at myndighetenes anbefalinger for lokal luftkvalitet overskrides. Dette gjelder særlig grenseverdiene for partikler og nitrogenoksider.

Velg riktige produkter

Byggematerialer, overflatebehandling, inventar, utstyr og gjenstander kan også bidra til forurensing av innelufta gjennom avgassing eller frigjøring av støv. Ulike produkter kan ha svært ulik påvirkning på innelufta, derfor er det viktig å sjekke egenskapene til produkter som skal benyttes i boliger.

Spesielt høy forurensning kan oppstå dersom materialer utsettes for et miljø de ikke egner seg til, eller på annen måte brukes feil.

Eksempler på feil bruk er myke gulvbelegg som er limt til fuktig betong, og maling som er påført i for tykke strøk.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen