Spektakulære planer for Bodø

Spektakulære planer for Bodø

Gjennom flere store oppdrag bidrar Multiconsult til å utforme framtidens Bodø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Utvikling av konsepter for utforming av to sentrumsgater og en strategi for eiendomsutvikling i forbindelse med flyttingen av kampflybasen, er blant oppdragene Multiconsult er involvert i for å skape framtidens Bodø.

Sammen med LINK arkitektur har Multiconsult presentert tre forslag for utforming av fremtidens sentrum i Bodø. Det er Bodø kommune som er oppdragsgiver.

– Bodøs hjerte ligger her. Prosjektet handler om å finne riktig bruk av byrommene i fremtiden. Dette perspektivet har gjort jobben både interessant og morsomt, sa Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt i LINK arkitektur. Hun har presentert tre vidt forskjellige konseptplaner for de to sentrumsgatene Sjøgata og Professor Schyttes gate til Plan-, næring- og miljøkomiteen i Bodø kommune. De tre forslagene skal nå blant annet ut på høring før en politisk behandling.

Ny by – Ny flyplass

Kampflybasen i Bodø skal flyttes, og det åpner for en helt ny utforming av 5000 dekar areal, inkludert dagens flyplass. Multiconsult har utarbeidet en eiendomsutviklingsstrategi for Ny by – Ny flyplass for Forsvarsbygg.

– Dette er en utrolig mulighet til å utforme fremtidens Bodø, sier Hilde Warp, Multiconsults oppdragsleder. – Gjennom en inkluderende prosess har vi utviklet en strategi som realiserer verdier for alle aktører. Enigheten om dette har vært en forutsetning for flytting av flyplassen.

I februar ble det klart at staten bevilger 2,4 mrd. kroner til prosjektet, i Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen