Spektakulære planer for Bodø

Spektakulære planer for Bodø

Gjennom flere store oppdrag bidrar Multiconsult til å utforme framtidens Bodø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Utvikling av konsepter for utforming av to sentrumsgater og en strategi for eiendomsutvikling i forbindelse med flyttingen av kampflybasen, er blant oppdragene Multiconsult er involvert i for å skape framtidens Bodø.

Sammen med LINK arkitektur har Multiconsult presentert tre forslag for utforming av fremtidens sentrum i Bodø. Det er Bodø kommune som er oppdragsgiver.

– Bodøs hjerte ligger her. Prosjektet handler om å finne riktig bruk av byrommene i fremtiden. Dette perspektivet har gjort jobben både interessant og morsomt, sa Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt i LINK arkitektur. Hun har presentert tre vidt forskjellige konseptplaner for de to sentrumsgatene Sjøgata og Professor Schyttes gate til Plan-, næring- og miljøkomiteen i Bodø kommune. De tre forslagene skal nå blant annet ut på høring før en politisk behandling.

Ny by – Ny flyplass

Kampflybasen i Bodø skal flyttes, og det åpner for en helt ny utforming av 5000 dekar areal, inkludert dagens flyplass. Multiconsult har utarbeidet en eiendomsutviklingsstrategi for Ny by – Ny flyplass for Forsvarsbygg.

– Dette er en utrolig mulighet til å utforme fremtidens Bodø, sier Hilde Warp, Multiconsults oppdragsleder. – Gjennom en inkluderende prosess har vi utviklet en strategi som realiserer verdier for alle aktører. Enigheten om dette har vært en forutsetning for flytting av flyplassen.

I februar ble det klart at staten bevilger 2,4 mrd. kroner til prosjektet, i Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen