Spesialkonstruerte glassfasader gir trygghet

Spesialkonstruerte glassfasader gir trygghet

Fasaden beskytter mot ytre påvirkning samtidig som den gir mulighet til dagslysutnyttelse, utsyn og god ventilasjon. Likevel finnes det fasader som avviker fra standard-konsepter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En helhetlig prosjektering av glassfasader har avgjørende betydning for bygningens funksjoner. Den har mange oppgaver som må ivaretas for å sikre optimal energibruk og et godt innemiljø for brukerne. Fasadens kompleksitet avhenger av klima, beliggenhet og ulike krav til funksjon, design, sikkerhet og energibruk.

Schücos standardfasader er utviklet for å ivareta krav på ulike nivåer og legger til rette for mest mulig designfrihet. De imøtekommer behov i markedet og forenkler hverdagen for fasadeentreprenøren, som ved hjelp av få tastetrykk kan hente frem tegninger og dokumentasjon ved hjelp av Schücos software, SchüCal. Standardløsninger garanterer trygge og gjennomprøvde konstruksjoner, samtidig som kostnads- og tidsplanlegging forenkles.

Krevende spesialkonstruksjoner

Likevel finnes det fasader som avviker fra standard-konsepter og som ikke kan gjennomføres med lagerførte produkter. Enkelte av prosjektene løser fasadeentreprenøren selv ved hjelp av intern kompetanse.

[img id="1"]

Et eksempel er «Schweigaardsgate 21-23» i Oslo, levert av Bolseth Glass AS. Her ble det blant annet levert en spesialkonstruert, luftet dobbeltfasade med åpningsluker.

Prosjekter som krever spesialløsninger, håndteres med støtte fra Schücos prosjektavdeling. Her utvikles de mest spektakulære fasadekonstruksjoner på grunnlag av arkitektens og byggherrens ønsker. Fasadeentreprenør, arkitekt og Schüco samarbeider tett for å oppnå ønsket løsning samtidig som byggetekniske krav ivaretas. Brann- og innbruddssikkerhet, samt maksimale dimensjoner på glass og åpningsbare enheter er blant faktorene som setter premisser for utførelsen. Når det er sagt, finnes det få begrensninger innen spesialdesign.

Testing i Schücos teknologisenter

Standardløsninger bygges som prototyper i Schücos testverksted og testes i teknologisenteret før lansering. Spesialløsningene må ofte prøves ut for det enkelte prosjekt. Disse kan gjennomføres i Schücos teknologisenter i Bielefeld.

Prototypen bygges hos fasadeentreprenør og fraktes til Tyskland for utprøving, slik som ved «Jonsvollkvartalet», prosjektet på bildet. Elementet ble bygget i Sandane hos Bolseth Glass AS og sendt til Bielefeld der prototypen ble testet med hensyn til regn- og vindtetthet.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen