SSB: Omsetning på 71,6 milliarder i bygg og anlegg

SSB: Omsetning på 71,6 milliarder i bygg og anlegg

I 3. termin 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner. Det er 5,2 prosent mer enn i samme termin i 2014.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den totale omsetningen til bedriftene i næringen «oppføring av bygninger» var 28,4 milliarder kroner i 3. termin 2015. Det tilsvarer en økning på 5,2 prosent sammenlignet med 3. termin året før. I løpet av første halvår 2015 hadde disse bedriftene en vekst på 5,4 prosent og en samlet omsetning på 76,0 milliarder.

[img id="1"]

Fortsatt kraftigst omsetningsvekst i anleggsvirksomhet

Omsetningen innenfor anleggsvirksomhet var 11,4 prosent større i 3. termin 2015 enn i 3. termin 2014. I løpet av de tre første terminene i 2015, fra januar til juni, hadde bedriftene i anleggsvirksomhet en samlet økning på 10,0 prosent. Bakgrunnen for oppgangen ligger hovedsakelig i økt omsetning blant bedriftene i «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» som har steget 20,1 prosent i samme periode.

Bedriftene med sitt virksomhetsområde i næringen «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en økning på 3,6 prosent i 3. termin 2015 sett i forhold til tilsvarende periode året før. Omsetningen utgjorde 34,0 milliarder kroner.

Nedgang bare i Rogaland

I 3. termin var det kun ett fylke der bygge- og anleggsbedriftene viste nedgang i omsetningen. Det var i Rogaland der omsetningen ble redusert med 3,4 prosent. Nedgangen i fylket har vært på 0,1 prosent i første halvår 2015.

Med en omsetningsvekst på 19,1 prosent var det bygge- og anleggsbedriftene i Akershus som økte mest i 3. termin 2015. Omsetningen i Akershus var på 7,0 milliarder kroner i perioden mai-juni.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning: 12,5 milliarder kroner i 3. termin. Det er 3,1 prosent mer enn i samme termin året før.

Saken er hentet fra SSB.

Til toppen