SSB: Omsetning på 71,6 milliarder i bygg og anlegg

SSB: Omsetning på 71,6 milliarder i bygg og anlegg

I 3. termin 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner. Det er 5,2 prosent mer enn i samme termin i 2014.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den totale omsetningen til bedriftene i næringen «oppføring av bygninger» var 28,4 milliarder kroner i 3. termin 2015. Det tilsvarer en økning på 5,2 prosent sammenlignet med 3. termin året før. I løpet av første halvår 2015 hadde disse bedriftene en vekst på 5,4 prosent og en samlet omsetning på 76,0 milliarder.

[img id="1"]

Fortsatt kraftigst omsetningsvekst i anleggsvirksomhet

Omsetningen innenfor anleggsvirksomhet var 11,4 prosent større i 3. termin 2015 enn i 3. termin 2014. I løpet av de tre første terminene i 2015, fra januar til juni, hadde bedriftene i anleggsvirksomhet en samlet økning på 10,0 prosent. Bakgrunnen for oppgangen ligger hovedsakelig i økt omsetning blant bedriftene i «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» som har steget 20,1 prosent i samme periode.

Bedriftene med sitt virksomhetsområde i næringen «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en økning på 3,6 prosent i 3. termin 2015 sett i forhold til tilsvarende periode året før. Omsetningen utgjorde 34,0 milliarder kroner.

Nedgang bare i Rogaland

I 3. termin var det kun ett fylke der bygge- og anleggsbedriftene viste nedgang i omsetningen. Det var i Rogaland der omsetningen ble redusert med 3,4 prosent. Nedgangen i fylket har vært på 0,1 prosent i første halvår 2015.

Med en omsetningsvekst på 19,1 prosent var det bygge- og anleggsbedriftene i Akershus som økte mest i 3. termin 2015. Omsetningen i Akershus var på 7,0 milliarder kroner i perioden mai-juni.

På fylkesnivå var det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som hadde størst omsetning: 12,5 milliarder kroner i 3. termin. Det er 3,1 prosent mer enn i samme termin året før.

Saken er hentet fra SSB.

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen