Stadig større konkurransefordeler med BIM

Stadig større konkurransefordeler med BIM

Siste brukerundersøkelse fra NBS, mener 70 % av brukerne at BIM gir dem konkurransefordeler. Ifølge rapporten ligger kjennskapen til BIM på 95 % og bruken er økende. Over halvparten av deltakerne svarte at de bruker BIM—en økning på 15 % fra året før. 93 % av de spurte ventet å bruke BIM innen 2016.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

VI HAR snakket med Steen Sunesen, daglig leder i BuildingSMART Norge, både om undersøkelsen, ”NBS National BIM Report 2014” og utviklingen innen bruk av BIM:

– Hva tenker du om resultatene fra rapporten? Og hva med konkurransefordelene?

– Rapporten overrasker ikke. Vi har selv gjort tilsvarende undersøkelser og får noenlunde samme svar. BIM kompetanse i seg selv gjør bedrifter i stand til å delta i prosjekter som kutter kostnader, øker kvalitet og har bedre prosesser. Det å implementere BIM i et prosjekt eller en bedrift er i seg selv en øvelse som øker kompetanse og forståelse av relasjon mellom innsats og verdi. Det bryter med vanlige mønstertenking og øker fokus. Det i seg selv bidrar til økt konkurranseevne.

– Er det noe i rapporten du spesielt ønsker å trekke frem, noe vi bør merke oss?

– Ja, at den britiske regjering og næring med utgangspunkt i konklusjonen i rapporten vil satse stort på å øke den nasjonale BIM kompetansen fordi de vil ut og konkurrere om tjenester i byggnæringen i Europa og resten av verden. Det mener jeg at den norske byggenæring bør bli inspirert av. Jeg tror at vi har minst like mye kompetanse. Lik som (lille) Norge er en stor shipping eller olje- og gassnasjon basert på kompetanse kan vi også bli en stor byggenasjon

Vi kan dog ikke bare legge oss i hjulsporet til britene. Britene har helt andre standarder som de i noen grad vil trekke med seg. Så hvis de kommer først vil løpet i noen grad være kjørt fra andre.

LANGT FREMME MED BIM

– Var det noen overraskende resultater i rapporten?

– Egentlig ikke. Men ut ifra mitt kjennskap til bruk av BIM i UK er resultatene litt vel optimistiske. Min (subjektive) vurdering er at de passer bedre på Norge, som er meget langt fremme.

– Hvor overførbare til Norge mener du resultatene er ellers? Hva med situasjonen i Norge?

– UK skiller ikke så tydelig mellom BIM på proprietære formater og BIM på åpne formater. I Norge (og resten av Norden) er vi lengst fremme med å kreve og levere BIM på åpne formater. Det betyr at BIM informasjonen blir vesentlig mer tilgjengelig for alle aktører i verdikjeden og dermed skaper større gevinst. Som sagt ovenfor burde Norge ha en mer ekspansiv strategi for det internasjonale marked, forklarer han.

VIL FORVANDLE NÆRINGEN

– Kan du si noe mer om konkurransefordelene og videre fordeler som ennå er mulige—og eventuelt hvordan de kan realiseres?

– Primært brukes BIM i prosjektering og bygging. Det er dog stor forskjell mellom bedriftene. Noen har ikke tatt BIM til seg ennå. Mange bruker det på et grunnleggende nivå med god gevinst. Og noen bruker BIM på et meget avansert nivå med store
gevinster. Det gjenstår stadig å bruke BIM fullt ut til varehandel og i FDV-fasen. Dette jobbes det målrettet med å utvikle løsninger for. Og det jobbes med standardisering både i Norge og på europeisk plan.

– Er det annet som bør nevnes i denne sammenhengen eller bør påpekes?

– BIM gir også mulighet for å industrialisere byggeprosessen i retning av vesentlig økt bruk av pre-fabrikerte elementer. Her er det store effekter å hente. Ikke minst når det dreier seg om å eksportere tjenester. Norge er så langt fremme med generell faglig byggekompetanse, industrialiserte prosesser generelt (fra skips, olje- og gassnæringene) og BIM kompetanse. Så vi kan bli førende innen eksport av høykvalitets byggekomponenter for rask bygging av neste generasjons superhus. Her trenges det dog stor innsats innen standardisering av elementmontering og innen internasjonal sertifisering.

Kanskje ikke relevant for denne artikkel, men verdt å nevne for å vise at konsekvensene av BIM kommer til å strekke seg langt inn i de kommende årtier og vil gradvis forandre byggenæringen totalt.

Til toppen