Stanser produksjonen på grunn av flom

Stanser produksjonen på grunn av flom

Det er nå full produksjonsstans ved treforedlingsbedriften Moelven Trysil AS etter at Trysilelva har steget dramatisk det siste døgnet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Elva har steget rundt 1,7 meter siden søndag, og bare siden mandag morgen har elva steget 1,2 meter. Direktør Runar Pettersen i Moelven Trysil kan fortelle at det har vært en dramatisk økning som det har vært vanskelig å forutse.

- Men vi satte flomberedskap tidlig i går mandag 23. mai og våre ansatte har jobbet på spreng med å redde verdier. Lenser er lagt ut i elva, trelast er flyttet inn på flomsikret område, elektriske motorer er demontert og kompressorer flyttet. Foreløpig ser det ut til at vi har kontroll på vårt område, sier Pettersen.

Pettersen sier at nivået nå ligger 54 cm under det nivået bedriften hadde ved 100-års flommen i 2014.

- Elva har fortsatt å stige gjennom natta, men heldigvis ikke i samme takt som på mandag. Det er nå meldt noe mindre nedbør enn fra prognosene i går, men tilsiget til elva er fremdeles stort da alle sideåer og bekker er veldig store, sier Pettersen.

Pettersen melder at hans mannskaper har lagt ned en kjempeinnsats med å redde materielle verdier.

- Uten denne innsatsen ville større verdier ha gått tapt, sier Pettersen.

Pettersen sier han vil komme tilbake med mer informasjon dersom situasjonen forverrer seg.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen