På denne byggeplassen ble det byggestans på grunn av manglende sikring.
På denne byggeplassen ble det byggestans på grunn av manglende sikring. (Foto: Politiet)

Stanset byggeplasser

En rettet tilsynsaksjonen mot hyttebyggere i Sirdal og Brokke forrige uke ga A-krim nok å jobbe med.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Seks byggeplasser ble stengt på grunn av farlig arbeid, heter det i en pressemelding fra a-krimsentrene i Agder og Rogaland.

Dårligere enn ventet

– Alle funn fra aksjonen er ikke analysert ennå, men inntrykket er nedslående. Vi avdekket dramatisk dårligere forhold på arbeidsplassene enn det vi gjør i liknende aksjoner, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for a-krimsentrene.

Det var manglende sikring av arbeider på tak som førte til byggestansene. En virksomhet brøt stansingsvedtaket og i følge politiet vurderes det nå om det vil bli gitt overtredelsesgebyr for flere av bruddene.

I alt ble 57 arbeidstakere kontrollert på 23 byggeplasser, hvorav 38 av arbeidstakerne var utenlandske. Av disse 57 manglet 18 HMS-kort, mens 5 HMS-kort ble inndratt fordi de var utgått på dato.

A-krim påviste brudd knyttet til for lang arbeidstid over lange perioder og brudd på tariffestet minstelønn.

Det ble også avdekket to uregistrerte arbeidstakere, og ett tilfelle av merverdiavgiftsunndragelse. Disse sakene vil bli nærmere undersøkt og fulgt opp av Skatteetaten. Nav følger også opp ett tilfelle av mulig trygdesvindel som ble oppdaget under tilsynet.

Ikke tilfeldige tilsyn

Utbyggerne som ble kontrollert var ikke tilfeldig utvalgt, men basert på forhåndsanalyser og kartlegging av aktører i området, skriver A-krimsenterne.

– A-krimsamarbeidet bruker stadig mer ressurser på kunnskapsarbeidet for å gå på aksjoner hos de aktørene som har størst risiko for å drive i strid med loven, heter det i pressemeldingen.

– Useriøse aktører i arbeidslivet undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Vi har alle interesse av at disse bekjempes. Når du skal kose deg på hytta må det være godt å vite at den har blitt bygget på en ordentlig måte av firma som tar vare på sine ansatte og følger norske lover og regler, sier Gro Ellingsen.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen