Startskudd for ny Storbylegevakt

Startskudd for ny Storbylegevakt

Nå er første kontrakt signert for ny Storbylegevakt. Det er Omsorgsbygg som er byggherre for bygget som skal etableres ved Aker sykehus, og første kontrakt gikk til ÅF Advansia for prosjektledelse og programmering.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

- Vi er svært fornøyde med at Omsorgsbygg har fått oppdraget med å bygge et så viktig bygg for hele Oslos befolkning. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal være godt å komme til. Samtidig skal det bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm.dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen.

Ferdig i 2023

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Både tidsplan og budsjett er satt opp med en del forbehold, men investeringen i ny Storbylegevakt vil koste Oslo kommune rundt anslagsvis fire milliarder kroner, med en ferdigstillelsesdato i 2023. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Det skal derfor BREEAM-sertifiseres til «Very Good», samt vurderes bygget som plusshus.

Skal ha med de beste på laget

Det var sju tilbydere i konkurransen for prosjektledelse og programmering av Storbylegevakten.

- Storbylegevakten er det største enkeltprosjektet i Omsorgsbyggs historie. Det er også et komplisert bygg, og det er viktig å knytte til seg de beste rådgiverne og entreprenørene for å lykkes. ÅF Advansias tilbud skilte seg ut på den kvalitative delen, og vi er fornøyde med å ha fått de ombord, sier Per Morten Johansen.

- Dette oppdraget er midt i kjerneområdet for vår virksomhet, med store og komplekse prosjekter der sykehus er et av de viktigste satsingsområdene. Dette prosjektet var også spesielt interessant fordi vi kunne komme tidlig inn i prosjektet, med en opsjon på videreføring av arbeidet i gjennomføringsfasen. Med dette får vi utnyttet vår erfaring og kompetanse slik vi helst ønsker ved å ta ansvar for hele prosjektforløpet fra skisse- og forprosjekt til ferdigstillelse og idriftsettelse, sier markedsdirektør og prosjektleder fra ÅF Advansia, Knut Erik Nordby.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen