Startskudd for ny Storbylegevakt

Startskudd for ny Storbylegevakt

Nå er første kontrakt signert for ny Storbylegevakt. Det er Omsorgsbygg som er byggherre for bygget som skal etableres ved Aker sykehus, og første kontrakt gikk til ÅF Advansia for prosjektledelse og programmering.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

- Vi er svært fornøyde med at Omsorgsbygg har fått oppdraget med å bygge et så viktig bygg for hele Oslos befolkning. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal være godt å komme til. Samtidig skal det bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm.dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen.

Ferdig i 2023

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Både tidsplan og budsjett er satt opp med en del forbehold, men investeringen i ny Storbylegevakt vil koste Oslo kommune rundt anslagsvis fire milliarder kroner, med en ferdigstillelsesdato i 2023. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Det skal derfor BREEAM-sertifiseres til «Very Good», samt vurderes bygget som plusshus.

Skal ha med de beste på laget

Det var sju tilbydere i konkurransen for prosjektledelse og programmering av Storbylegevakten.

- Storbylegevakten er det største enkeltprosjektet i Omsorgsbyggs historie. Det er også et komplisert bygg, og det er viktig å knytte til seg de beste rådgiverne og entreprenørene for å lykkes. ÅF Advansias tilbud skilte seg ut på den kvalitative delen, og vi er fornøyde med å ha fått de ombord, sier Per Morten Johansen.

- Dette oppdraget er midt i kjerneområdet for vår virksomhet, med store og komplekse prosjekter der sykehus er et av de viktigste satsingsområdene. Dette prosjektet var også spesielt interessant fordi vi kunne komme tidlig inn i prosjektet, med en opsjon på videreføring av arbeidet i gjennomføringsfasen. Med dette får vi utnyttet vår erfaring og kompetanse slik vi helst ønsker ved å ta ansvar for hele prosjektforløpet fra skisse- og forprosjekt til ferdigstillelse og idriftsettelse, sier markedsdirektør og prosjektleder fra ÅF Advansia, Knut Erik Nordby.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen