Startskudd for ny Storbylegevakt

Startskudd for ny Storbylegevakt

Nå er første kontrakt signert for ny Storbylegevakt. Det er Omsorgsbygg som er byggherre for bygget som skal etableres ved Aker sykehus, og første kontrakt gikk til ÅF Advansia for prosjektledelse og programmering.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

- Vi er svært fornøyde med at Omsorgsbygg har fått oppdraget med å bygge et så viktig bygg for hele Oslos befolkning. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal være godt å komme til. Samtidig skal det bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm.dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Per Morten Johansen.

Ferdig i 2023

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Både tidsplan og budsjett er satt opp med en del forbehold, men investeringen i ny Storbylegevakt vil koste Oslo kommune rundt anslagsvis fire milliarder kroner, med en ferdigstillelsesdato i 2023. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Det skal derfor BREEAM-sertifiseres til «Very Good», samt vurderes bygget som plusshus.

Skal ha med de beste på laget

Det var sju tilbydere i konkurransen for prosjektledelse og programmering av Storbylegevakten.

- Storbylegevakten er det største enkeltprosjektet i Omsorgsbyggs historie. Det er også et komplisert bygg, og det er viktig å knytte til seg de beste rådgiverne og entreprenørene for å lykkes. ÅF Advansias tilbud skilte seg ut på den kvalitative delen, og vi er fornøyde med å ha fått de ombord, sier Per Morten Johansen.

- Dette oppdraget er midt i kjerneområdet for vår virksomhet, med store og komplekse prosjekter der sykehus er et av de viktigste satsingsområdene. Dette prosjektet var også spesielt interessant fordi vi kunne komme tidlig inn i prosjektet, med en opsjon på videreføring av arbeidet i gjennomføringsfasen. Med dette får vi utnyttet vår erfaring og kompetanse slik vi helst ønsker ved å ta ansvar for hele prosjektforløpet fra skisse- og forprosjekt til ferdigstillelse og idriftsettelse, sier markedsdirektør og prosjektleder fra ÅF Advansia, Knut Erik Nordby.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen