Nye Våler kirke ble innviet i pinsen 2015, etter at den gamle ble totalskadd i en påtent brann i 2009.
Nye Våler kirke ble innviet i pinsen 2015, etter at den gamle ble totalskadd i en påtent brann i 2009. (Foto: Nils Petter Dale / Husbanken / NTB scanpix)

Statens pris for byggkvalitet åpen for nominasjoner

Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal gå til bygg som kan vise til fremragende byggkvaliteter og gode byggeprosesser.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for prisen som skal deles ut årlig. 

– Vi vet at godt samarbeid mellom aktørene i en byggeprosess fremmer kvalitet i bygget. Vi håper å få inn mange forslag til kandidater til Statens pris for byggkvalitet,kandidatersom kan fortelle hvordan de har lykkes med å få til godt og innovativt samarbeid mellom aktører i byggeprosessen, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet Morten Lie. 

God fortetting 

Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet. De foreslåtte byggene må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til årets pris.  

For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting. Prisen blir delt uti  oktober.  

Juryen ledes av Erling Lae 

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.  

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018 - 2021 består av følgende medlemmer: 

  • Leder Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 
  • Medlem Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø 
  • Medlem Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 
  • Medlem Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen 
  • Medlem Mai Ahn Thi Lê, avdelingsdirektør, Oslo 
  • Medlem Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo 
  • Varamedlem Arne Smedsvig, landskapsarkitekt, Bergen 
  • Varamedlem Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand 
  • Varamedlem Mari Bergset, landskapsarkitekt, Tromsø 

Påmelding 

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen er 21. april 2018. Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora. 

Foreslå din kandidat til Statens pris for byggkvalitet 

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen