Statkraft og ROCKWOOL lanserer et nytt samarbeid

Statkraft og ROCKWOOL lanserer et nytt samarbeid

AS ROCKWOOL og Statkraft benytter Fjernvarmedagene 2016 til å lansere et nytt samarbeid. Med det nye samarbeidet vil overskuddsvarme fra ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim varme innbyggerne i begge byene i årene som kommer. Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker miljøinitiativet velkommen. Enova bidrar med finansiering til prosjektet.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fjernvarme har fått økende fokus i Norge de seneste årene. Særlig i de store byene er det behov for urbane energiløsninger og fjernvarme er et viktig svar på dette. Derfor var ideen om et samarbeid naturlig da Statskraft og ROCKWOOL tilbake i 2014 drøftet ideer til felles, bærekraftige løsninger.

[factbox id="1"]

Bra for miljøet

Avtalen mellom partene går ut på, at ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim om kort tid skal levere spillvarme fra produksjonen til fjernvarmenettet i begge byene.

- Statkraft har en klar ambisjon om en miljøvennlig vekst og utvikling. Denne avtalen er et viktig bidrag til dette, sier direktør i Statkraft Bjørn Hølaas.

ROCKWOOL understreker at det nye partnerskapet er et viktig bidrag til arbeidet med bærekraftig utvikling for konsernet.

- Vi jobber allerede med tiltak som energigjenvinning. Og selv om konsernet ROCKWOOLhar lignende samarbeid på fabrikker i andre land, er dette samarbeidet nytt for oss i Norge. Vi er glade for å bidra til løsning av utslipps- og effektutfordringer i sammenheng med fortetting og urbanisering, samtidig som det bidrar til vår omsetning. Våre isolasjonsprodukter til det norske markedet har holdt norske boliger varme i mange år allerede. Og nå går vi nye veier, sier administrerende direktør for AS ROCKWOOL i Norge, Morten Andersen.

Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker samarbeidet velkommen

Bellona har også medvirket til samarbeidet fra starten av.

- Samarbeidet mellom Statkraft og AS ROCKWOOL viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.

Norsk Fjernvarme er også positiv.

- Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnidéen med fjernvarme – nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av, sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.

Nettopp Norsk Fjernvarme sin støtte til partnerskapet kommer til uttrykk ved at Norsk Fjernvarme har valgt å fremheve samarbeidet i forbindelse med Fjernvarmedagene på Scandic Fornebu 11. – 12. oktober 2016 som åpnes av ikke mindre enn tre ministre.

Enova har gitt finansiell støtte til prosjektet i Moss.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen