Statkraft og ROCKWOOL lanserer et nytt samarbeid

Statkraft og ROCKWOOL lanserer et nytt samarbeid

AS ROCKWOOL og Statkraft benytter Fjernvarmedagene 2016 til å lansere et nytt samarbeid. Med det nye samarbeidet vil overskuddsvarme fra ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim varme innbyggerne i begge byene i årene som kommer. Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker miljøinitiativet velkommen. Enova bidrar med finansiering til prosjektet.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fjernvarme har fått økende fokus i Norge de seneste årene. Særlig i de store byene er det behov for urbane energiløsninger og fjernvarme er et viktig svar på dette. Derfor var ideen om et samarbeid naturlig da Statskraft og ROCKWOOL tilbake i 2014 drøftet ideer til felles, bærekraftige løsninger.

[factbox id="1"]

Bra for miljøet

Avtalen mellom partene går ut på, at ROCKWOOL fabrikkene i Moss og Trondheim om kort tid skal levere spillvarme fra produksjonen til fjernvarmenettet i begge byene.

- Statkraft har en klar ambisjon om en miljøvennlig vekst og utvikling. Denne avtalen er et viktig bidrag til dette, sier direktør i Statkraft Bjørn Hølaas.

ROCKWOOL understreker at det nye partnerskapet er et viktig bidrag til arbeidet med bærekraftig utvikling for konsernet.

- Vi jobber allerede med tiltak som energigjenvinning. Og selv om konsernet ROCKWOOLhar lignende samarbeid på fabrikker i andre land, er dette samarbeidet nytt for oss i Norge. Vi er glade for å bidra til løsning av utslipps- og effektutfordringer i sammenheng med fortetting og urbanisering, samtidig som det bidrar til vår omsetning. Våre isolasjonsprodukter til det norske markedet har holdt norske boliger varme i mange år allerede. Og nå går vi nye veier, sier administrerende direktør for AS ROCKWOOL i Norge, Morten Andersen.

Bellona og Norsk Fjernvarme ønsker samarbeidet velkommen

Bellona har også medvirket til samarbeidet fra starten av.

- Samarbeidet mellom Statkraft og AS ROCKWOOL viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi i felleskap skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg fra Bellona.

Norsk Fjernvarme er også positiv.

- Vi synes dette er et strålende samarbeid som understreker selve grunnidéen med fjernvarme – nemlig å ta vare på ressurser som ellers går til spille. Samarbeidet i Moss og Trondheim er lokal ressurseffektivitet i praksis og noe mange andre bør lære av, sier Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.

Nettopp Norsk Fjernvarme sin støtte til partnerskapet kommer til uttrykk ved at Norsk Fjernvarme har valgt å fremheve samarbeidet i forbindelse med Fjernvarmedagene på Scandic Fornebu 11. – 12. oktober 2016 som åpnes av ikke mindre enn tre ministre.

Enova har gitt finansiell støtte til prosjektet i Moss.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen