Statsbygg åpner dørene i jubileumsåret

Statsbygg åpner dørene i jubileumsåret

I 2016 feirer Statsbygg 200 år, og i jubileumsåret åpner de noen av sine bygninger for publikum. Mandag lanserte administrerende direktør Harald Nikolaisen listen over hvilke, og lanseringen fant sted på en av de mest lukkede av eiendommene – Botsfengselet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I tillegg til Botsfengselet skal Statsbygg åpne rundt 45 bygninger rundt i hele landet helgen 24.-25. september. Arrangementet blir lansert i et eget program i jubileumsutgaven av deres kundemagasin Åpent rom i september.

200 år lang historie

At Statsbygg feirer 200 år i 2016, bare to år etter grunnlovens 200-årsjubileum, er ingen tilfeldighet. Med nasjonsbyggingen kom også behovet for oppføring av nasjonale bygninger. Statsbygg har bygget i takt med skiftende behov og politiske prioriteringer. Bygningene er blitt en viktig del av landets arkitekturhistorie, så vel som av den nasjonale formuen.

Botsfengselet

Botsfengselet (Oslo fengsel avd. A) fra 1851 er Norges eldste fengsel som fortsatt er i bruk. Fengselet er tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, basert på prinsipper om individets rehabilitering gjennom bot og isolasjon. Fengselet besto opprinnelig av en sentralhall og tre fløyer, slik at én person kunne overvåke alle korridorene (panoptikon-arkitektur). Luftegårdene var delt inn i "stråler" for individuell lufting. Fra et halvsirkelformet tilbygg på enden av hver fløy var det én dør ut til hver luftestråle.

Fengselet er fredet.

Til toppen