Perspektivskisse, UiO Livsvitenskap.
Perspektivskisse, UiO Livsvitenskap. (Illustrasjon: RATIO arkitekter)

Statsbygg inviterer til dialogkonferanse

Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitet i Oslo. I den forbindelse inviterer Statsbygg til dialogkonferanse med entreprenør- og leverandørmarknaden for å diskutere kva som er ei fornuftig inndeling av prosjektet og dei ulike entreprisene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Livsvitenskapsprosjektet ønskjer å sette nye standardar for utvikling og innovasjon i bransjen. Det skal gjennomførast blant anna med effektiv logistikk langs heile verdikjeda og i alle fasar, samt eit lavt konfliktnivå.

Prosjektet består av eit byggeprosjekt og brukarutstyrsprosjekt med ei ramme på 5,6 milliardar og 1,1 milliardar NOK respektivt.

Satsing på livsvitenskap

Bygget, som skal ligge i Oslo, vil bli senteret i UiOs satsing på livsvitenskap. Tomta som er på rundt 35 000 kvadratmeter, skal formast til eit forskings- og undervisningsanlegg med mange ulike funksjonar.

Viktig dialog

Denne konferansen handlar primært om overordna kontraktstrategi og korleis oppdelinga av prosjektet bør gjennomførast mot marknaden.

Målet med konferansen er å få til ein god dialog med aktørar i marknaden, samt å få mest mogleg kunnskap om moglegheitene som fins og innspel frå marknaden på kva som er ei god inndeling av prosjektet

Les meir på Doffin

Samarbeid

Nasjonalt program for leverandørutvikling hjelper Statsbygg med denne dialogfasen. Leverandørutviklingsprogrammet ønskjer å være ein pådrivar for at offentlege innkjøp skal bli eit verktøy for innovasjon og omstilling.

Frist for påmelding til konferansen er 16. april.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen