Statsbygg signerte internasjonal avtale om digitalisering

Statsbygg signerte internasjonal avtale om digitalisering

Tolv byggherrer og eiendomsforvaltere fra statlig sektor i ti land har forpliktet seg til å bruke digitale verktøy i hele byggets levetid, og med uavhengig programvare.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Avtalen ble signert under en internasjonal konferanse, som samlet statlige byggherrer og eiendomsforvaltere fra hele verden i Oslo.

Digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) har i stor grad tatt over for tradisjonelle 2D-tegninger i bygge- og anleggsbransjen. Med BIM kan man blant annet simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, samt avdekke eventuelle byggefeil i modellen, før de realiseres på byggeplass.

Denne avtalen gir det internasjonale leverandørmarkedet et signal om at de store, statlige bestillere kun vil akseptere digitale byggeprosesser i fremtiden. I tillegg er det viktig å presisere at løsningene skal følge en såkalt åpen standard, som vil si at ulike dataprogrammer skal kunne snakke sammen.

- Enkelte software-leverandører lager lukkede systemer, slik at de låser kunder til sitt system. Det gjør samhandling vanskelig, og kan skape monopollignende situasjoner. Statlige bestillere er store kunder, og vi håper med denne avtalen å påvirke bransjen til å lage brukervennlige løsninger med størst mulig nytteverdi for hele byggebransjen, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Til toppen