Statsbygg skal investere for 7,1 mrd
(Foto: Ken Opprann)

Statsbygg skal investere for 7,1 mrd

I Statsbudsjettet for 2019 foreslås det å bevilge rekordhøye 7,1 milliarder til investeringer i bygg på Statsbyggs kapitler.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette er en økning på 400 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Brorparten av pengene går til videreføring av pågående byggeprosjekter og planlegging av nybygg.

Av nye prosjekter foreslås det en startbevilgning på 6 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte i Snåsa, som har en kostnadsramme på 115,3 mill. kroner.

Byggeprosjekter som videreføres er blant annet UiO Livsvitenskapsbygget, nybyggene for veterinærmiljøene ved NMBU Campus ÅS, Nasjonalmuseet, Agder fengsel, boliger på Svalbard og nybygg for Norsk Helsearkiv på Tynset. Samtidig videreføres byggingen av et fjellanlegg i Rana med nytt arkivmagasin for Norsk Helsearkiv og et nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 60 mill. kroner til videreføring av bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott som er planlagt ferdigstilt i 2020.

Planleggingen av det nye regjeringskvartalet videreføres med en bevilgning på 423 millioner kroner, mens det blant annet foreslås 60 millioner kroner til videreføring av prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen