Statsbygg skal investere for 7,1 mrd
(Foto: Ken Opprann)

Statsbygg skal investere for 7,1 mrd

I Statsbudsjettet for 2019 foreslås det å bevilge rekordhøye 7,1 milliarder til investeringer i bygg på Statsbyggs kapitler.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette er en økning på 400 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Brorparten av pengene går til videreføring av pågående byggeprosjekter og planlegging av nybygg.

Av nye prosjekter foreslås det en startbevilgning på 6 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte i Snåsa, som har en kostnadsramme på 115,3 mill. kroner.

Byggeprosjekter som videreføres er blant annet UiO Livsvitenskapsbygget, nybyggene for veterinærmiljøene ved NMBU Campus ÅS, Nasjonalmuseet, Agder fengsel, boliger på Svalbard og nybygg for Norsk Helsearkiv på Tynset. Samtidig videreføres byggingen av et fjellanlegg i Rana med nytt arkivmagasin for Norsk Helsearkiv og et nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 60 mill. kroner til videreføring av bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott som er planlagt ferdigstilt i 2020.

Planleggingen av det nye regjeringskvartalet videreføres med en bevilgning på 423 millioner kroner, mens det blant annet foreslås 60 millioner kroner til videreføring av prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen