Avdelingsdirektør Tanja H. Dugstad og avdelingsleder Jan Christian Brataas i Omega Project Systems.
Avdelingsdirektør Tanja H. Dugstad og avdelingsleder Jan Christian Brataas i Omega Project Systems. (Foto: Statsbygg)

Statsbygg styrker seriøsitetsarbeidet

Statsbygg har inngått kontrakt med Omega AS. IT-systemet HMSREG skal styrke arbeidet for en seriøs byggenæring.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

IT-systemet HMSREG har vakt stor interesse i byggebransjen. Systemet  hjelper byggherrer og entreprenører å følge opp seriøsitetskrav i leverandørkjeden. Dette gir mulighet til å invitere entreprenører til selv å gå inn i systemet for å oppdatere mannskapslister og følge opp egne ansatte i forhold til HMS-kort, kompetanse osv. 

Systemet hjelper dermed å oppfylle kravene i byggherreforskriften om at det skal føres elektronisk oversikt over alle som utfører arbeid på byggeplassen, og vil også lette arbeidet til Statsbygg med å godkjenne entreprenører i prosjektene, på grunnlag av etablerte kriterier.

- Vi har store forventninger til at HMSREG skal effektivisere seriøsitetsarbeidet i Statsbygg, sier avdelingsdirektør Tanja H. Dugstad.

- Dette verktøyet gir oss bedre oversikt i våre prosjekter. I samarbeid med entreprenørene skaper vi en mer seriøs og bærekraftig byggenæring.

Prøver ut systemet

Statsbygg skal prøve ut systemet i noen prosjekter, før HMSREG rulles ut på alle byggeplasser. Systemet er også tenkt brukt til oppfølging av vedlikeholdsarbeid og mindre prosjekter som forvaltes gjennom rammeavtaler på Statsbyggs eiendommer.

-Vi i Omega er glade og stolte for å bli valgt av Statsbygg, sier avdelingsleder Jan Christian Brataas i Omega Project Systems.

- Sammen med bransjen og andre IT-leverandører vil vi arbeide for å skape løsninger som både effektiviserer og styrker seriøsitetsarbeidet. Det skal lønne seg å drive seriøst.

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen